Matt 6:10a

Datum: 18 Mei 2021 (Aanddiens)

Prediker: Hannes Burger

“Vir ‘n video opname van die preek kliek hier om dit te kyk”

 

Die openingswoorde van die Gebed van ons Here skep ‘n onbeskryflike, heilige intieme atmosfeer, waarin ons verwonderd voor God staan en Hom “Ons Vader” mag noem. En direk daarna volg die eerste bede, wat baie duidelik wys waar die prioriteite van ‘n kind van die Here lê. As ons bid “Laat u Naam geheilig word” pleit ons daarmee dat God dwarsoor die aarde, maar veral ook in my lewe, werklik en al meer God sal wees. Dat sy heerskappy oral die donker wolke van sonde en verval sal verdryf, sodat ons almal elke dag in die heerlikheid van sy lig kan lewe. Oorweldig deur die heilige teenwoordigheid van my hemelse Vader, bid ek hierdie eerste bede as ‘n intens persoonlike gebed, dat my Vader in die hemel al meer geeër sal word.

 

Net daarna kom Jesus by die tweede bede. En na hierdie intieme oomblik met ons hemelse Vader, rig Jesus ons gedagtes en ons gebed wyer.

 

  1. Hierdie is egter nie ‘n gebed dat die ryk eerste keer moet kom

En leer ons om te bid: “Laat u Koninkryk kom”. Maar nou moet jy sommer dadelik mooi verstaan: dit beteken nie dat ons vra dat die koninkryk van God nou tog uiteindelik op ons aarde sal kom nie. Nee, die koninkryk van God is reeds hier! Dis ‘n werklikheid! Onthou jy dat Johannes die Doper al destyds die koms van God se koninkryk aangekondig het. En in Jesus se eerste preek op aarde die dag in Kapernaüm se sinagoge, het Hy baie spesifiek aangekondig dat die koninkryk hier is. God se heerskappy is nie meer ‘n veraf droom nie. Dis nie meer iets waarna ons reikhalsend moet uitsien nie. Die oomblik toe Jesus se stem daar uit die donkerte oor Golgota verklaar het: dit is volbring! Was sy oorwinning ‘n werklikheid. En is God se koningskap opnuut vir ewig gevestig op die aarde.

 

God is Koning. En soos Johannes ons verseker, God heers nog altyd  oor die hele aarde. Van die oomblik af toe Jesus die boekie van die geskiedenis in Openbaring 5 uit die hand van God neem en die seëls oopbreek, was God se koningskap weer ten volle deel van ons bestaan, en mag ek en jy ook deel wees daarvan. In eenvoudige Afrikaans: Jesus het dit moontlik kom maak dat God ook weer regtig jou Koning kan wees. En sedertdien gaan God se plan voort! Sy koninkryk is besig om te kom, ‘n onkeerbare opmars deur ons wêreld.

 

Nou hoekom vra Jesus ons moet bid daarvoor? Die waarheid is: God is nie die soort Koning wat sy heerskappy afdwing op mense, sonder om hulle ‘n keuse te gee nie.

Nee, God se Naam word geeër wanneer mense sy koningskap vrywilliglik erken en sy heerskappy oor hulle lewens aanvaar, en so kies om deel te raak van sy koninkryk. En dís waarvoor ons bid, as ons bid dat sy koninkryk al meer sal kom.

 

  1. God trek ons in by die koms van sy koninkryk.

Maar nou gaan die Kategismus jou dalk ‘n bietjie verras. Want kyk net wat sê hy volgende. Jy sou dink ook hierdie bede is sekerlik gemik op die heidene, op mense wat glad nie die Here erken of dien nie, dat hulle Hom ook sal begin eer. Dat al meer ongelowiges tot bekering sal kom en Hom as Koning erken. Maar dis glad nie waar die bede volgens die Kategismus begin nie.

 

Hierdie bede begin by die een wat dit bid. Want jy sien, dit help weinig dat jy bid dat God se koninkryk daar ver sal kom, as dit nog nie regtig in jou eie lewe gekom het nie. Die waarheid is dat God se koninkryk nooit regtig sal kom in die wye heidenwêreld daarbuite, as dit nie eers in ons gekom het nie. Sy koninkryk sal eers regtig in die kerk moet kom, voordat ons getuienis die wêreld sal kan verander. Daarom bid hierdie tweede bede in die eerste plek vir ons, dat God vir ons deur sy Woord en Gees sal regeer. Jy bid hierdie bede in die eerste plek vir jou eie lewe...

 

Natuurlik het die God se koninkryk reeds in die kerk gekom. Ek en jy is tog vanaand hier omdat ons ons lewe vir Hom gegee het en Hom as Koning oor ons lewe erken. Dis mos wie ons is: die vernaamste kenmerk van die kerk is dat ons volgelinge van die Here is. Dat die Here ons Koning is.

 

Maar nou is hierdie ongelukkig ‘n groeiproses. Dis nie sommer oornag afgehandel as jy die eerste keer jou lewe vir die Here gee nie. Ons almal is op weg saam met God, onderweg na volkome oorgawe. Dis ‘n lewenslange reis. En op hierdie reis moet ons daagliks, telkemale soos ‘n refrein weer en weer bid: “Here, laat u koninkryk in my lewe kom.” Dis nie iets wat sommer so vanself gebeur nie. Dis iets wat in jou lewe gebeur wanneer jy volhardend daarvoor bid.

 

  1. Maar die gebed rig ons ook wyer

Maar ons bid hierdie bede natuurlik ook nie net vir onsself en ons eie geestelike groei nie. In hierdie bede kyk ons ook wyer, want die bede om die koms van die koninkryk is inderdaad ook ‘n gebed vir die kerk. Want soos Jesus belowe het, is die Gees steeds besig in die kerk. Die suurdeeg is besig om deur te werk, die mosterdsaad is aan die ontkiem, en dit word gedra deur die gebede van God se kinders, wanneer hulle by die Vader pleit: Here, laat u Koninkryk kom...

 

En dis waarvoor ek en jy bid. Here, laat u koninkryk in De Eike kom, in hierdie gemeente waaraan ons behoort en waarvoor ons baie lief is. Maar laat u Koninkryk tog ook in die NG Kerk kom, laat dit inderdaad in u kerk op aarde kom... As hierdie bede al ooit broodnoodsaaklik was, dan is dit vir seker nog meer so na hierdie Covid-tyd. Die kerk staan nou voor uitdagings wat ons nog nooit geken het nie. Ons het ontsaglik nodig dat die koninkryk sal kom in die kerk, dat God ons sal lei en bestuur om in ‘n nuwe omgewing kerk te wees.

 

Dis nodig as ooit dat jy sal bid: Here, bewaar en vermeerder tog u kerk. En gebruik ons, laat ons u getuies wees tot u eer, sodat u Naam geheilig kan word... en sodat die werk van Bose bekamp en gestuit sal kan word. Want ons is in ‘n oorlog gewikkel. Daar is ‘n stryd aan die gang...

 

En terwyl jy dit bid, moet nooit vergeet om dit te dóén ook nie. Om dit te lewe nie. Want dis waarvoor ons lewe. Dis hoekom ons hier is. Maak seker dat God regtig Koning van jou lewe, van jou huis is. Deur daarvoor te bid, maar deur jouself ook daarop toe te lê. Oefen jouself daarin om te praat soos iemand wie se koning Jesus is, deur te reageer op mense soos iemand wie se koning Jesus is. En deur lief te hê soos iemand wie se koning Jesus is. Sodat die koninkryk van God ook in jou omgewing sal kom...

 

AMEN