Matt 6:9b

Datum: 17 Mei 2021 (Aanddiens)

Prediker: Hannes Burger

“Vir ‘n video opname van die preek kliek hier om dit te kyk”

 

Gisteraand het Jesus met die openingswoorde van die “Ons Vader” ons in ‘n totaal ander dimensie gebring. Een van totale verwondering in die teenwoordigheid van God: “Ons Vader wat in die hemel is...” Dit het ons onmiddellik gebring na ‘n ander sfeer, die sfeer van aanbidding en toewyding. Tereg het die teoloog Veldkamp gesê dat net daardie inleidingswoorde alreeds ‘n gebed op sy eie is. Genoeg om ‘n mens opgewonde te laat wonder: wat nou volgende? In hierdie heilige oomblik, wat sal die eerste ding wees wat ek vir God kan sê?

 

Dis seker vanselfsprekend dat hierdie eerste bede die belangrikste ding in my hele gebed sal wees, die een ding wat die swaarste op my hart druk, die een ding wat ek byna nie kan wag om voor God te lê nie. Wat gaan dit wees? Vir enigiemand wat nog nooit die “Ons Vader”-gebed gehoor het nie, sou dit vir seker ‘n enorme skok wees. Want kyk wat doen Jesus – Hy moedig jou nie aan om eerste van alles te bid vir die mense wat vir ons die heel belangrikste is – ons lewensmaat, ons kinders en dan veral ook ons kleinkinders – nie. Nee, die gebed noem nêrens eers hulle name nie. Dis of die gebed jou uitdaag om regtig die Here te begin vertrou met hierdie mense wat vir jou so eindeloos kosbaar is.

 

Natuurlik maak Jesus hierdie nie verniet sy eerste bede nie: dis die heel belangrikste van alles! Belangriker as enige bede wat jy self sou kon uitdink. En dít behoort die hoofmotief van jou gebed te wees, die mees brandende begeerte van jou hart, inderdaad ons hoogste prioriteit. “Laat u Naam geheilig word...”

 

En net daar dop ek en jy al klaar die eerste toets voor ons eers begin bid het. Want wie van ons kan eerlik sê dat hy of sy só bid? Vir wie van ons is die heiliging van God se Naam regtig ons hoogste prioriteit, die één ding wat ons die heel graagste van alles van die Here wil hê? Ja, niemand nie. En ongelukkig weerspieël die volgorde van jou gebed baie duidelik jou totale lewenshouding. Heel waarskynlik sou ek en jy nooit daaraan gedink het om te bid: “Laat u Naam geheilig word” nie.

 

  1. Maar wat beteken “Geheilig word”?

Maar wat beteken dit? Waarvoor bid jy as jy hierdie bede bid? Wel, kyk maar net om jou. Wat sien jy? Op elke moontlike terrein van die lewe word God se Naam ontheilig. Oral word Hy ontken, geloën en bespotlik gemaak. Die hele koerant is daarvan vol. Selfs die gerdrag van God se eie kinders, onsself ingesluit, doen dikwels daaraan mee dat God se helige Naam deur die modder gesleep word. Ek hoef nie vir jou voorbeelde daarvan op te noem nie.

En wat kan ek en jy daaraan doen? Wel, in die heel eerste plek, kan jy bid! Ons gebed is die wapen teen die boosheid in ons wêreld wat dreig om soos donker wolke die helder lig van God te probeer uitdoof. Bid teen die krag van Satan wat van ons wêreld daagliks net ‘n al donkerder plek maak, en die heerlikheid van God op die agtergrond skuif. Wanneer jy bid: “Here, laat u Naam geheilig word”, tree jy in die loopgraaf om die vyand te stuit.

 

  1. Sy Naam word geheilig wanneer Hy regtig God is

Ek sou nogal wens dat ons hierdie gebed net vir ongelowiges sou moes bid. Maar dis ongelukkig nie waar nie. Hierdie is by uitstek ook ‘n bede wat ek vir myself bid. Want my eie lewe dra lustig by tot die beswaddering en ontkenning van God, tot die verduistering van ons wêreld. Onthou, jy verwag dat die ongelowige God se naam oneer sal aandoen, dit skok niemand regtig nie. Maar jy – jy is tog anders. Jy dra selfs sy Naam. Jy staan bekend as Christen...

 

Maar as jou optrede duidelik wys dat Hy nie regtig God is in jou lewe nie, verloën jy Hom so seker soos wat Petrus daardie nag by die vuur gedoen het. Dan gaan die wêreld aflei dat God nie regtig lewens verander soos Hy belowe nie. Dan sleep jy self die kosbaarste van alle name deur die modder. Daarom bid jy hierdie bede eerste van alles vir jouself. “Here, laat my lewe u Naam heilig.”

 

  1. Jy kan die bede verkeerd verstaan

Maar nou kan die bewoording van hierdie bede dalk bietjie misleidend wees. Want die bede laat dit bietjie klink asof die heiliging van God se Naam ‘n passiewe handeling is, asof ek en jy maar net die toeskouers gaan wees terwyl dit gebeur. Maar die direk teenoorgestelde daarvan is waar. Want deur dit die eerste bede van my gebed te maak, deur eerste van alles by God te pleit dat ook in my lewe, sy Naam geheilig sal word, is dit ‘n verbintenis (“commitment”). As ek dit bid, verbind ek daarmee myself om die Gees nie meer teë te werk in my lewe nie. Daarmee kies ek om so te lewe, dat sy Naam toenemend geheilig sal word.

 

Ek kan nie hierdie bede bid sonder dat dit in die eerste plek vir my verander nie. Want hoe nader ek en jy aan God lewe, en hoe beter ek God leer ken, hoe dierbaarder raak sy Naam vir my. En so gebeur die wonder in my lewe. So raak jóú lewe dan al meer die “vyfde Evangelie”, waarin selfs die wat nooit enige Bybel sal oopmaak nie, die heerlikheid van God leer ken, en die verskil sien wat Hy maak....

 

En dis waarvoor ek bid, as ek vra; “Laat u Naam geheilig word...”

 

AMEN