Romeine 12:9-21

Datum: 29 Mei 2017

Prediker: Chris Barnardo

29 Mei 2017
Pinkster: Christus het ons vrygemaak, daarom gee ons kaalvoet gewillig om
Laai lêer af om later te luister (12,73MB)

VAN KENNIS TOT PRAKTYK

Hoe ons behoort te lewe, word opgesom in die woorde van ’n sola (’n frase wat in die Latynse woord vir “alleen” gebruik word) van die Hervorming: Lewe alleen tot God se eer.”

Nadat Paulus elf hoofstukke gewy het aan die teologie oor die geloof, beweeg hy aan om praktiese optrede of etiese praktyk in Hoofstuk 12 te behandel. Hy sê as’t ware: in ag geneem wat God gedoen het, is dit nou die manier waarop ons moet lewe. Ons kan, volgens Paulus, die Woord alleenlik ken as ons eers die Woord doen.

Vers 1 is ’n oproep tot optrede in reaksie op God se ontferming. Paulus doen ’n beroep op sy lesers om hulleself te “gee” as lewende offers.

Hy gebruik nie die woord “oorgee”, wat sou impliseer dat daar ’n mate van teensinnigheid is, maar “gee” impliseer ’n gewillige, vreugdevolle aksie. God vra dat ons ons gee as ’n offer; dit is ’n versoek aan diegene wat deur God se ontferming vrygemaak is om onder sy genade te lewe en aan God alles te gee wat hulle is. Daar is geen opvoedkundige kwalifikasie hieraan verbonde nie. God vra jou hart, jou lewe. Jy word nie gevra om jouself te bekwaam nie. Die Antwoord is eenvoudig: Wees beskikbaar!

BEKWAAM OF BESKIKBAAR

Gladys Aylward is in 1902 in ‘n werkers-klas familie in Noord-Londen gebore. Sy het nie uitgeblink op skool nie en op 14 as huisbediende begin werk. Op 18 het sy geroepe gevoel om Sjina toe te gaan as sendeling omdat daar so baie mense was wat nog nie die Woord gehoor het nie.

Sy het nie aan die sendingorganisasie, China Inland Mission, se standaarde voldoen nie, maar het aangehou spaar en met slegs genoeg geld vir ‘n treinkaartjie en haar Bybel Sjina toe vertrek. Na vele ontberinge kom sy by Jeanne aan wat reeds geruime tyd onder die Sjinese gewerk het. Hulle begin ‘n herberg, waar hulle met gasvryheid, verhale van Jesus en liefdadigheidswerk gou bekend raak in hul omgewing en Gladys selfs gevra is om ‘n tronkoproer te beredder. Met die bynaam “The virtuous one” begin sy ‘n weeshuis vir hawelose kinders en stap tydens die Tweede Wêreldoorlog weke lank met hierdie kinders na veiligheid.

Volgens hedendaagse standaarde was Gladys niemand besonders nie - sy blink nie uit op skool nie, kry nie toekennings vir prestasies nie, haar naam is nie op mense se lippe nie. Maar haar toewyding is uitsonderlik. Soos in die geval van Moses en die dissipels, is daar vandag ook baie Gladysse. Mense wat onopsigtelik lewe en werk, wat sopkombuise bedryf in plakkerskampe, HIV weeskinders inneem en versorg, ‘n vertroostende arm sit om ‘n bejaarde wat swaarkry.

Mens het ook nie ‘n universiteitsgraad of uitsonderlike kwalifikasies nodig om kragtig deur God gebruik te word nie. As ek beskikbaar is, aanmeld vir diens – sal Hy my toerus met dit wat ek nodig het. Ek kan sommer in my omgewing of in my werkplek sy hande en voete wees – reeds daar ‘n verskil maak.

God doesn't call the equipped, son. God equips the called. And you have been called.” Rick Yancey

SLOT

Stefan Joubert het onlangs hierdie storie vertel:

“Ek’s moeg om te hoor ek moet omgee,” sê ’n vriend.

“Ek dink al ek ly aan omgee-uitbranding,” gaan hy voort.

“Hoekom? Gee jy te veel om?” vra hy toe aan sy vriend.

“Ek gee om met my tiende,” sê hy.

“Hoe lank vat dit jou elke maand om jou tiende te gee?” wil hy van sy vriend weet.

“Nee, ek doen dit met ’n debiet order,” antwoord hy.

“En dit laat jou ly aan omgee en weggee-uitbranding? sê-vra my vriend verbaas. (Stephan Joubert)

Lei jy ook aan hierdie tipe uitbranding?

Nee. Ons mag nooit dit sê nie.

Om om te gee is ons roeping! Altyd? Orals?

Dit kan nie anders nie, want Christus het Homself aanhoudend gegee vir mense.

As ons nie dieselfde doen, dan kort ons dringend Christus se hart.