Markus 10:35-45

Datum: 31 Mei 2017

Prediker: Chris Barnardo

Inderdaad ook die vraag wat vanaand ook aan ons gevra word. Kan ONS die lydensbeker drink wat Jesus gedrink het? Ek is huiwerig om om so vinnig en gemaklik JA te antwoord soos wat Jakobus en Johannes gedoen het. ’n Goeie Plek om vanaand te begin is by Jesus. Die jongmense het in ’n stadium elastiese armbande gedra waarop die letters WWJD geskryf gestaan het. Dit was om die jongmense daaraan te herinner. Wat sou Jesus gedoen het in omstandighede waarin die jongmense twyfel. Daarom is dit vir ons nodig om by Jesus te begin. Om in alles in ons lewens by Jesus te begin. Om ons teen Sy optrede soos wat ons vanuit die Woord lees en leer, te spieël. Want soms bevind ons onsself in situasies wat ons geloof toets. Dikwels is ons reaksie of om vas te staan en die situasie te konfronteer of om terug te trek en seerkry te vermy. Maar as volgelinge van Christus, is ons gewaarsku oor die komende en moontlike vervolging, konfrontasie en lyding. Ons gisteraand daaroor gepraat. Soms is die regte pad die alleen pad. Soms is dit die eensame pad. Nou en dan moet jy stroomop beur. En teen die stroom in swem. Alleen oppad is dikwels die enigste pad.

WAT HET JESUS GEDOEN?

Alleen op pad. Dit is presies ook Christus se pad daar van Getsémané af. Daar kies Jesus eers 'n beker voor 'n kroon. Daar kies Hy eers 'n kruis voor eer en verhoging. Dis die enigste regte pad vir Hom. Daar is geen ander keuse nie. Jesus doen dit vir ons. Hy doen dit alleen sodat ons reg kan loop, sodat ons heilig kan leef. Getsémané se alleen-pad bou die hoofpad vir God se redding. Getsémané se eindbestemming is Golgota, en Golgota se eindbestemming is die leë graf, en die leë graf se eindbestemming is Christus aan die regterhand van God. Daarom dat Jesus in Getsémané daardie een pad gekies het van alleenheid te midde van al die oorvol paaie van veiligheid en eie geregtigheid rondom Hom. Jesus se alleen pad het gemaak dat ons 'n nuwe hoofpad het om op te leef.

Getsémané tot Golgota se opskrif is: "My lewe vir jou!" 

Jesus se pad vervang my pad op die hoofpad na die dood.

Daarom kan ek elke dag antwoord: "My lewe vir U!"

Getsémané was Jesus se bloedsweet plek. Daar tussen die olyfbome moes Hy op die Donderdagaand kort voor sy kruisiging finaal afteken op sy lydingspad. Jesus kon nog uitdraai daar in die tuin. Hy is immers die Seun van God. Daar kon Hy gekies het om terug te keer na die veilige spasie van sy hemelse woonplek.

Maar die lotgevalle van biljoene mense was in sy gedagtes toe Hy daar ja gesê het.

Ook ons lot het swaar op sy gemoed gelê.

Daarom het Jesus se sweet soos bloeddruppels op die grond geval toe Hy tussen die olyfbome van Getsémané die eerste slukke van sy lydensbeker geneem het.

Sy gebed en sy bloedsweet was die bewys dat Hy een honderd persent ja gesê het vir sy roeping.

In daardie donker oomblikke het Jesus Homself volkome aan die wil van sy Hemelse Vader onderwerp.

Net God se wil maak saak, al moet dit jou selfs deur die dal van die doodskaduwee laat stap.

Jesus het egter geweet sy Vader stap saam. Daarom kon Hy sy beker enduit leeg drink.

Daarom kon Hy ’n kruis op sy skouers laai wat oortrek was van ons elkeen se gemors en sonde.

EN ONS? WAT VAN ONS?

Saam met Jesus het ons elkeen ook ’n beker om leeg te drink, soos wat Jesus in Markus 10:35-45 vertel.

Sy vraag aan Johannes en Jakobus: “Kan julle my beker drink en met my doop gedoop word?” is ook ons elkeen se vraag.

Jesus se roete vir ons is altyd eers ’n beker, dan ’n kroon.

As ons egter ons eie beker tot eer van God leegdrink, waarmee dit ook al gevul mag wees, dan doen ons reg.

Dan is ons beker inderdaad gevul met God se wil. Ons moet altyd agter Jesus aanbid: “Nie my wil nie, maar U wil moet geskied.”

Dan verander selfs die donkerste doodsdal spoedig weer in groen weivelde!

SLOT

Eers ’n kruis dan die kroon. Met my voete op die grond veilig in die skaduwee van die Here.

Sodat ek op die hoofpad na hemel toe sal bly.

Geen afdraaipaaie nie. Nie my wil nie, maar God se wil.

Om kaalvoet gewillig op te staan teen die onreg, alles wat verkeerd is in die oë van die Here.

Onreg teenoor ons land se kinders.

Onreg teenoor mense wat nie vir hulleself kan baklei nie.

Onreg teenoor God se skepping. Dit waaroor ons môreaand gaan gesels en hoor wat die Here van ons vra.

Here, rus my toe om in nederigheid u wil te doen.

Al is die regte pad soms die alleen pad.

Al is dit soms die eensame pad.

Al is dit dat ons nou en dan moet stroomop beur.

En teen die stroom in swem.

AL is die alleen oppad dikwels die enigste pad.

HERE, MY LEWE VIR U!