Johannes 20:19-23

Datum: 10 November 2019 (Oggenddiens)

Prediker: Chris Barnardo

VOORWOORD

Elkeen van ons was deel van die uitreik na Nuwerus. Nie net die span wat die naweek daar verwyl het nie. Elke lidmaat van De Eike was betrokke.

Deur middel van gebed, n legkaartstukkie, n skenking. Ja so het elkeen in De Eike deel geword van die uitreik.

Ek wil spesiale erkenning gee aan Petrus en Janine. Dat ons hulle foto’s mag gebruik.

HOEKOM HET ONS NUWERUS SE GEMEENSKAP BESOEK?

WANT DE EIKE IS N GESTUURDE GEMEENTE. ONS LEEF IN DIE VOETSPORE VAN JESUS.

DIE SATERDAGMIDDAG NA DIE BASAAR HET ONS GAAN KUIER VIR ONS BROERS EN SUSTERS.

HULLE STUUR TOE GROETE AAN DE EIKE EN Sê:

DE EIKE IS SOOS ‘N EIKE-BOOM WAT VIR ONS KOELTE GEE. BAIE DANKIE DAT JULLE ONS VASHOU EN ONS NIE VAN ONS VERGEET NIE

WYS DIE VIDEO

DANKIE DE EIKE. DANKIE

 So Stuur Ek Ook Vir Jou
Johannes 20:19-23

INLEIDING
Een van die snel groeiendste, met die beste beleggings-moontlikhede in vandag se ekonomie is......alles wat met sekuriteit te doen het. Jy sou nie geld verloor het as jy die afgelope twintig jaar in sekuriteit belê het nie. Sekuriteit in en rondom jou huis, internet en rekenaar sekuriteit, persoonlike sekuriteit. Die bedreigings en gevare van hierdie bose wêreld haal asem in ons nekke. Enige aanbod wat belowe om hierdie warm asem in ons nekke teen te werk word met oop arms en oop beursies verwelkom.

Ons beskik oor toepassings op ons selfone wat vir ons presies kan sê wanneer iets by ons huise gebeur. Kameras in en rondom ons huise waarsku ons vinnig wanneer daar beweging by ons adresse plaasvind. Ons kan ligte aan en afskakel. Motorhuise oop en toemaak.... met die druk van ’n knoppie. Ons probeer desperaat beheer neem van die chaos in die wêreld deur gebruik te maak van sekuriteitsdienste sodat ons net gemoedsrus kan hê en veilig kan voel.

In die evangelie van Johannes lees ons van Jesus se eerste verskyning aan Sy dissipels wanneer Hy hulle agter toegesluite deure besoek. Afgesien van die leë graf waarvan hulle bewus is nadat Maria Magdalena hulle vertel het, is hulle steeds  sidderend en beangs, toegesluit, afgeskort van die dreigende wêreld. En skielik, bars Jesus deur hulle BASSET SEKURITEITSTELSEL sonder dat enige alarm afgaan of dat ’n beheerkamer bel en vra of hulle ’n reaksiemag moet uitstuur. Al wat oor is, is ’n Goddelike Redder, die opgestane Jesus, wat skielik tussen hulle staan met Sy merke van die kruis en wat hulle seën met die volgende woorde:  Vrede vir julle.

Wanneer Jesus inbars by die toegesluite bo-vertrek, bring Hy eerstens VREDE. Dan bring Jesus VREUGDE en laastens gee Jesus ’n opdrag: Die missie wat Hy van Sy dissipels verwag om uit te voer. Met VREDE en VREUGDE en met die beloofde krag van die Heilige Gees wat Jesus oor Sy dissipels uitstort, is Hy besig om die dissipels dieselfde opdrag te gee as wat God aan Hom gegee het: . “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.”

Jesus het Sy lewe oorgegee en nou gee Jesus Sy opdrag oor aan hulle wat in Hom glo en Hom lief het. Hierdie tien woorde, . “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.”

......Is dalk die beste beskrywing van wat dit beteken om ‘n volgeling van Jesus te wees. Om in die spore van Jesus te leef. “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.”

Hierdie is ’n bevestiging dat ons, net soos Jesus, kinders van  God is. Daarom gaan ons die wêreld in as kinders, as seuns en dogters van God. In hierdie een opdrag bevestig Jesus ons kindskap gevul met vrede en vreugde.

Maar om ’n navolger van Jesus te wees beteken meer as om met vrede en vreugde gevul te wees. Ons word nie net geroep nie,  ons word GESTUUR.

Elke liewe dissipel van Jesus, deur al die eeue, is ingesluit in Jesus se opdrag. “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.” Elke navolger van Christus word in God se familie ingelaat met die verantwoordelikheid om ‘n getuie vir die wêreld te wees. Net soos wat Jesus ‘n getuie vir die wêreld was.

Ons word nie geroep om die wêreld te red nie. Ons word geroep om aan die wêreld te demonstreer hoe die wêreld gered kan word.  As kinders van God word ons gestuur, ons is storievertellers en ons sing. Ja! Ons moet ’n ander deuntjie sing.

Iemand wat ons in Nuwerus ge-inspireer het, is iemand wie se gesig lewe wanneer sy sing. Soveel mense het vir my gesê dat hierdie vrou se lyftaal wys hoe lief sy vir Jesus is. Sy sing ’n totale ander deuntjie as waaraan die mense gewoond is. Kom ons hoor wat het hierdie Uitreik vir haar beteken.

Marlene Kruger

  1. Ons word gestuur, net soos Jesus gestuur was. Ons is die gestuurdes.  “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.”

As gestuurdes deur Jesus, bied ons dieselfde redding aan, nie deur onsself nie, maar deur middel van ons getuienis aangaande Jesus se lewe, Sy dood en Sy opstanding.

As gestuurdes word ons geroep om vêr buite ons veilige, toegesluite bo-vertrekke met alarmstelsels te beweeg. Daar waar ons uitgedaag word en soms seerkry en soms bang word.

Jesus steur hom nie aan toegesluite deure nie. Jesus daag op by plekke en by mense waar Sy teenwoordigheid so nodig is.

Om gestuur te word beteken om uit jou gemaksone geruk te word. En om jouself in plekke te begewe wat twyfelagtig en selfs gevaarlik kan wees.

Jy word gestuur om by plekke op te daag sonder om te weet hoekom jy soontoe moet gaan. Soos Jesus na Samaria gegaan het, so moet ons na die randfigure gaan, na die afvlekvoeltjies en die ongeredde mense van die wêreld.

Sias Koen is een van daardie mense wat as gestuurde werklik mense aanraak met sy storie. Sias, kom deel met die mense wat hierdie uitreik aan jou gedoen het.

  1. Ons word gestuur om die Jesusstorie te vertel. Die grootste storie ooit wat nooit vertel word nie!

Jesus blaas die Heilige Gees uit oor Sy dissipels sodat hulle die Jesusstorie aan die wêreld kan vertel. As Jesus se gestuurdes is ons storie-vangeres en storievertellers. Ons eerste roeping is om storie-vangers te wees. Ons moet die stories van die opgestane Jesus wat in die wêreld plaasvind raaksien en vang. Om te weet dat Jesus opgestaan het beteken dat ons sy wonde in ons harte moet voel.  Voel jy die seer van ander mense? Word jy seergemaak deur pyn en verlies wat ander mense beleef? Dit is ons storie.

Een van De Eike se storie-vangers is Hennie Rootman. Hy wil met julle een van die stories deel wat hy op Nuwerus gehoor en gesien het. ‘’n Storie wat hom diep geraak het.

Hennie Rootman – De Eike se eie storie-vanger

Maar as gestuurdes moet ons ook storievertellers wees. Vertellers van hierdie fantastiese waarheid van Jesus se redding vir almal wat Hom aanneem as Verlosser.

Maar storievertellers moet ook daarmee aanhou wat Jesus vandag besig is om te doen, deur middel van gewone mense, in gewone plekke op gewone maniere.

Kom ons luister na Andrè Smuts se storie. Wat het die Nuwerus uitreik vir hom beteken?

  1. Ons word gestuur om ’n ander deuntjie te sing.

Vriende, ons glo dat Jesus  in hierdie wêreld besig is deur die krag van die Heilige Gees. En hoe is Jesus lewendig in vandag se wêreld? Jesus leef in ons, in my en in jou.  En in Sy liggaam, die kerk.

Om ’n gestuurde te wees beteken dat jy vir Jesus binne jou innerlike self sal sal ontdek. Ons word geroep om ’n ander deuntjie, die Jesus deuntjie vir die wêreld sing. ’n Deuntjie waarvan jy die woorde ken of dalk nie herken nie.

Hoe klink jou deuntjie wat jy elke dag sing? Vier jy Jesus se lewe of is jou deuntjie maar valserig, deurspek met woorde van oordeel, liefdeloosheid, afguns, noem maar op.

Vriende wanneer jy die nood in Nuwerus teen lyf voel besef mens net dat dit die “issuses” is wat saak maak.

LUISTER NA DIE AUDIO INSETSEL VAN ’n BOERVROU WAT DANKIE, SÊ 

Ek besef net dat ek nie myself met onbenullighede moet ophou nie. Daar is groter en belangriker dinge waaraan aandag gegee moet word.

Het jy al jou innerlike Jesus ontdek?

Is Jesus lewendig in jou lewe?

As Hy is, moet jy vanoggend mooi luister wat Hy vir Sy dissipels baie jare gelede gesê het want Jesus sê dit vanoggend vir jou: “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.”

AMEN