Matt 9:35 – 10:8

Datum: 14 Junie 2020 (Oggenddiens)

Prediker: Johan Morkel

“Vir ‘n video opname van die preek kliek hier om dit te kyk”

Ek wil graag iets vooraf oor die Skrifgedeelte sê. Mat.9:35 is die begin van ‘n groter gedeelte in die Matteus evangelie wat eindig by 11:1 en bekend staan as Jesus se groot sendingpreek. Die betekenis van die gedeelte sien mens ook in waar Matteus dit in sy evangelie plaas.

 

Kyk bietjie hoe Matteus sy Evangelie saamgestel het. In hfst 4 vertel Matteus ons van die begin van Jesus se bediening. Jesus kondig in v.17 sy hooftema aan, dit waarvoor Hy aarde toe gekom het, “Bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom.” In hfst’e 5 tot 7 volg die bergrede van Jesus, waar Hy sy dissipels oor die Koninkryk van God onderrig(teorie). En dan, vanaf Mat.8 tot by vanoggend se gedeelte, demonstreer Jesus aan sy dissipels wat die koninkryk van God behels. Jesus gee vir sy dissipels in-diens-opleiding. Jesus se dissipels het “ring side seats” om te sien wat die koninkryk van God behels (praktyk). Ons lees van Jesus se genesingswonders(die melaatse, die offisier se slaaf, die blindes en die stom man), hoe Jesus gevolg moet word(jakkalse het gate en voëls het neste, maar die Seun van die mens het nie eens ‘n rusplek vir sy kop nie) en van Jesus se mag oor die natuur – die stilmaak van die storm.

 

En dan kom ons by vanoggend se Skriflesing, Mat.9:35 - 10:8. As tema het ek gekies die woorde van Jesus in Joh.20:21: Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook!

 

Ek gaan ‘n paar opmerkings maak oor Jesus se groot Sendingpreek. Die eerste opmerking gaan oor die bekende woorde van Jesus in v.36, “Toe Hy die menigte sien, het Hy hulle innig jammer gekry.” Die woord “innig jammer gekry”, beteken letterlik, Jesus “se ingewande het in beroering gekom”. (Matteus gebruik dié woord viermaal). Dié woord dui op Jesus se liefde vir die mense wat Hy sien, op hoe Jesus aangegryp word as Hy uitkyk oor die mense wat moeg en moedeloos en sonder ‘n wagter is, op hoe Jesus in Sy diepste wese geraak word deur die nood van die skare. Een vertaling sê “sy hart het uitgegaan na die mense.” Dit is die eerste punt, vriende. Ons moet altyd onthou Jesus se koms na die aarde is gesetel in God se liefde vir die mensdom. Jesus se Koms is die uitvloeisel van God se liefde vir die mens, is omdat “God die wêreld so lief gehad het dat Hy sy Eniggebore Seun gegee het.” Jesus het uit liefde vir die mensdom na die aarde gekom en vir ons gesterf aan die kruis.

 

Die tweede punt sluit aan by wat ek voor die Skriflesing gesê het. Ek wil hê dat jy die ooreenkomste sal sien tussen die begin van Jesus se bediening/sending en die begin van die dissipels se bediening/sending. Jesus het die punt bereik waarop Hy sy dissipels uitstuur. Die punt waarop Hy sy bediening, die uitdra van die Koninkryk van God, die aflosstokkie van die Evangelie, oorgegee aan sy dissipels. Die oomblik waarop Jesus sê: nou is dit julle beurt om die Koninkryk van God verder te neem. Maar mens let iets verder op. Die uitstuur van die dissipels word met dieselfde tema/missie aangekondig as toe Jesus uitgestuur is, “Gaan verkondig: Die koninkryk van die van die hemel het naby gekom.” Voorts word die dissipels bemagtig om dieselfde te doen as wat ons lees Jesus met die begin van sy bediening gedoen het, “Hy het vir hulle die mag om onrein geeste uit te dryf en om elke soort siekte en kwaal gesond te maak.” En laastens ontvang die dissipels die opdrag om uit te gaan na die dorpe in die omgewing, netsoos ons lees Jesus in Galilea rondgegaan het het toe sy bediening begin het!

 

Sien julle, hoe beklemtoon Matteus hierdie groot moment in Jesus en sy dissipels se bediening? Dit is die moment waarop Jesus die aflosstokkie van die Koninkryk van God aan sy kerk oorgee, die verantwoordelikheid vir die uitbreiding van die Koninkryk van God, oordra aan sy kerk. Die oomblik waarop Jesus sy kerk sy gevolmagtigdes maak! Dit sluit natuurlik vir my en jou in! Waar jy ookal vanogg Jesus se groot Sendingpreek hoor, of jy oud of jonk is, of jy gereed is of nie gereed is nie, of jy gewillig is of nie gewillig is nie, of jy iemand is met ‘n groot invloedsfeer of jy kontak net met ‘n paar mense naby jou het. Kyk na jou hand, in jou hand is die aflosstokkie van die koninkryk van God!

 

Derdens: Na wie stuur Jesus ons? Jesus stuur ons na alle mense. Ons lees wel hier dat Jesus aanvanklik sy dissipels na die “verlore skape van Israel” gestuur het, maar algaande het die Koninkryk van God almeer oopgegaan vir alle mense. Mens hoor dit reeds in v.35 en 36, “Hy het na al die dorpe en klein plekkies gegaan” en “Toe Hy die menigtes sien.” Die menigtes het uit ‘n verskeidenheid mense bestaan: goeies en slegtes, belangrikes en onbelangrikes, rykes en armes, Jode en nie-Jode. Jesus het almal raak gesien, nie net sekeres nie. Ons weet tog ook uit Jesus se bediening op aarde dat Hy niemand verby gegaan het nie. Hy het ook by diegene gestop waar dit teen die grein van die samelewing ingegaan het. So roep Jesus ons ook na alle mense! Is ons nie dikwels anders as Jesus nie, vriende? Ons is dikwels kieskeurig na wie ons die koninkryk van God uitdra. Ons verkies om die koninkryk van God uit te dra sommer hier naby ons, ons eie mense, waar dit die minste moeite vir ons is, waar dit vir ons geen risiko’s inhou nie. Ons opdrag is om die koninkryk van God ook uit te dra na dié wat anders is as ons, na dié wat ons uit ons gemaksone neem, na waar dit vir ons iets kos! Ons opdrag is alle mense. Ons kan gerus elkeen vir hom-/haarself antwoord: Word jy, soos Jesus, ook diep geraak as jy die menigtes van vandag sien wat moeg en moedeloos en sonder ‘n wagter is?

 

Laaste punt: Voordat julle uitgaan, wil ek nog iets sê. Amper soos ‘n afrigter wat vir sy span nog ‘n laaste wenk gee voordat hulle op die veld gaan. Het julle opgemerk dat dit vir Jesus nie net om die redding van siele gegaan het nie? Wie die Koninkryk van God slegs as die redding van siele sien, verskraal die Evangelie. Natuurlik het Jesus gekom om te soek en te red wat verlore is. Natuurlik is om tot bekering te kom, die eerste stap in die deel kry aan die Koninkryk van God. Maar daar is veel meer aan die Koninkryk van God. Ons het gehoor dat Jesus die evangelie van die koninkryk verkondig het en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak het en dat Jesus ook sy dissipels die mag gegee het om onrein geeste uit te dryf en om elke soort siekte en kwaal gesond te maak. Die totale mens is die voorwerp van God se liefde.

 

Die totale mens is ook jou en my opdrag, vriende. Die opdrag om God se Koninkryk uit te brei, behels die totale mens. Ons kry(soos Jesus en sy dissipels) ook te make met mense wat verskillende letsels en wonde dra wat hulle in hierdie gebroke wêreld opgedoen het. Mense wat op verskillende maniere seergekry het. Jy dra die Koninkryk van God uit as jy iemand na Jesus as Verlosser lei, maar jy dra ook die Koninkryk van God uit as jy komberse en klere gee vir mense wat koud kry, as jy kos gee vir iemand wat honger is, as jy weekliks kos gee vir die drop and go by die kerk. Jy dra die Koninkryk van God uit as jy vir iemand wat moedeloos is, gaan bemoedig, gaan bid. As jy mense wat in hierdie tyd hul werk verloor het, hul inkomste  prysgegee het, gaan ondersteun. Jy dra die Koninkryk van God uit as jy daar is vir hulle wat siek is, vir hulle wat slegte nuus oor hul gesondheid gekry het. Kom ons bid dat die Here ons sal gebruik, en ons bid(soos Hy hier vra) dat nog ander ook sal aanmeld / inskakel vir Koninkryksdiens.

 

Ek sluit af:  Ek het vir baie jare Beginnershokkie vir dogters by Hoërskool De Kuilen afgerig.

Dit het so gewerk. Die eerste dag van die seisoen het ‘n 30-tal gr.8 dogters opgedaag wat omtrent niks van hokkie weet nie. Die eerste wat jy doen, is om aan hulle te vertel hoe hokkie werk, die spel te verduidelik, die teorie. Die tweede is om vir hulle te wys hoe dit gedoen word. So slaan, so stop jy die bal, so tackle jy, so dribbel jy(die praktyk). Dan kom daar ‘n dag waar jy hulle in 2 spanne opdeel en hulle teen mekaar laat speel. So oefen hulle week na week, en ek speel tussen hulle om hulle heeltyd te wys hoe mens dit moet doen - in die land van die blindes is eenoog koning! Dan breek die oomblik van die eerste wedstryd aan. In die spanpraatjie sê ek vinnig weer wat om te doen en wat nie. Die fluitjie blaas vir hulle om op die veld te gaan, ek wil graag saam met hulle op die veld gaan, maar ek kan nie. Ek moet op die kantlyn bly, van die kant af vir hulle raadgee. Dis nou hulle beurt om te speel.

 

God het uit liefde vir die mens sy Seun na die aarde gestuur om sy Koninkryk op aarde te vestig. Jesus het die Koninkryk van God aan sy dissipels in die Bergrede verduidelik(die teorie), deur sy lewe aan hulle die Koninkryk van God gedemonstreer, deur sy kruisdood en opstanding die Koninkryk van God gevestig. Die Heilige Gees is uitgestort om by ons te wees, om ons te lei, om vir ons raad te gee           van die kant af, van binne af! Die groot Sendingpreek van Jesus is (by wyse van spreke) die fluitjie van die Here wat vanoggend weer vir ons blaas. En die Here sê, sien julle die skare, die menigtes? Gaan dra die Koninkryk van God uit. Dis nou julle beurt!

AMEN