Johannes 2:13-22

Datum: 4 Maart 2018

Prediker: Chris Barnardo

Het dit al met jou gebeur? Het jy al vir jouself gesê:”Tot hier toe en nie vêrder nie!” Een van daardie tye toe jy jou asem ingetrek het... en eerder weggestap het van die situasie af. Want dit wat besig is om te gebeur staan jou nie aan nie. Dalk het dieselfde situasie homself al vele kere herhaal. En dan daardie dag toe jy besef het, jy kan nie weer wegdraai nie. Tot hier toe en nie vêrder nie. Ek kan nie meer stilbly nie. En toe het jy iets redelik dramaties gedoen.

Wanneer jy terugkyk na die situasie besef jy dat jy dalk emosioneel slimmer kon gewees het. Maar dit wat gebeur het, het die kameel se rug gebreek. Jy kon nie langer stilbly nie.

Kan jy so ’n situasie onthou? Dink mooi terug en net dalk kan hierdie verhaal van Jesus wat die tempel reining sin maak vir ons.

Maar voordat ons met die verhaal begin wil ek vra dat ons sal kyk na sommige dinge wat verwarring veroorsaak rondom hierdie insident sodat ons werklik kan hoor wat hierdie verhaal vir ons wil sê. Soms word ons aandag afgelei deur sekere dinge en dan mis ons uit op wat die verhaal eintlik vir ons wil sê.

’n STAD IN REP EN ROER!

Dit is Paasfees. Paasfees, een van die grootste feeste in die lewe van ’n Jood. Hulle onthou en vier die uittog uit Egipte wat Moses gelei het. Elke gelowige Jood wat in staat was om te reis het na Jerusalem gegaan om offers te bring by die tempel.  Deur offers te bring, is vergifnis bewerkstellig en op hierdie wyse het hulle ook hul lojaliteit betoon as lojale Jode. Hulle het van oral uit die wêreld  gekom om in die tempel tydens die Paasfees te wees. Jesus en sy volgelinge was ook in die stad gewees.

Verbeel jou hoe dit tydens die Paasfees moes gewees het. ’n Tipiese besige stad wat uit sy nate bars met besoekers vanuit die uithoeke van die wêreld. Ek vermoed dat die gasvryheidsbedryf ’n “killing” moes gemaak het.  Strate het krioel met mense en almal was gefokus op een ding: Om by die tempel uit te kom sodat Paasfees offers gebring kon word.

Die offers wat gebring moes word, het van baie dinge afgehang.

Waarvandaan jy afkomstig was;

Hoe oud jy is;

Watter tipe werk jy gedoen het;

Jou sonde!

En ’n lang lys ander dinge.

Jou offer kon wissel van ’n duif of ’n gerf koring of selfs iets meer indrukwekkend soos ’n onbesmette os. Meeste offers het ’n dier ingesluit en dit was baie belangrik dat so ’n dier perfek en onbesmet moes wees. Dit het beteken dat die dier nie net fisies perfek moes wees nie, maar dat dat die dier skoon en gesond moes wees.

En hier het die probleem gelê vir hulle wat van vêr gekom het. Mense het meestal gestap. Rowwe terrein was hulle voorland. Hoe in die lewe kon jy nog jou offers saamdra en aanjaag en toesien dat dit ongeskonde in die hande van die priesters beland?

Dis hier waar mense die besigheidsgeleentheid raakgesien het. Dis mos ’n Jood se kos? Om geld te maak!

Ek sien al die stalletjies op die tempelgronde. Daar, by ’n stalletjie kon jy jou offers koop teen ’n prys natuurlik! Jy was uitgelewer aan die geldwolwe. Want offer moes jy gaan offer!

Maar om op die tempelgronde te kon kom moes jy toegangsgeld betaal. ’n Halwe sikkel of jy bly buite. Mense wat van ander dorpe en stede afkomstig was, moes êrens hulle geld omruil omrede hulle nie geld beskikbaar gehad het wat in Jerusalem in gebruik was nie. En die geldwisselaars het hier ’n “killing” gemaak.

Kry jy die prentjie? Sien jy die miernes van mense. Aanskou die chaos in die omgewing van die tempel, hoor jy die geraas en beleef jy die samedromming van mense. Mense staan in rye by die geldwisselaars, besig om te onderhandel oor die wisselkoers. Nogmaals rye, om toegang tot die tempel gronde te verkry, so ook rye by die offerverkope. En die opportuniste maak ’n  “killing”!

En AS jy dalk gedink het dat die tempelpersoneel ’n simpatieke oor vir die tempelgangers gehad het maak jy ‘’n groot fout? ’n Persentasie van die verkope het in die tempel se geldkoffers geval. Dit klink kompleet soos tempelkaping! Daar was heel lekker ge-wheel en ge-deal!

TEMPELKAPING!

Vriende, wat is hier besig om te gebeur? Wat besig is om te gebeur mag ons help verstaan wat deur Jesus se gedagtes moes gegaan het toe hy teen die trappe van die tempel uitklim om die tempel binne te gaan.

Daardie oomblik toe Jesus kyk en luister en besef: Tot hier toe en nie vêrder nie. Ons word vertel dat Jesus met toutjies ’n sweep gemaak en almal uit die tempel uitgejaag, ook die skape en die beeste.

Die geld van die geldwisselaars het Hy op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. 16Vir die mense wat die duiwe verkoop het, het Hy gesê: “Vat hierdie goed hier weg! Moenie die huis van my Vader ’n besigheidsplek maak nie.”

Kom ons roep hier gou HALT. Jesus sê nie vir ons dat ons basaar en kuieraande by die kerk nie mag plaasvind nie. Allermins. Jesus se woede was nie gemik teen die verkopers nie. Sy woede was gemik teen die feit dat mense uitgebuit word. Dit was nie die geld wat betrokke was nie, dit was omrede een groep mense ’n ander groep hanteer asof hulle niks werd en van geen waarde voor God is nie. Hierdie uitbuiters het dit gedoen in die plek  waar billikheid en regverdigheid veronderstel was om te seëvier. In God se tempel ontaard mense in aasvoëls, hiënas. En Jesus neem standpunt in. Hy trek ’n streep in die sand. Tot hier en nie ’n duimbreedte verder nie.

Jesus se optrede het baie mense se aandag getrek. Die Sadduseërs, mense met geld en mag, het gesien dat hulle inkomstestroom besig om skade te lei. Die priesters met die priesterlike drag het langs hulle gestaan. Hoogheilig en en ook met baie mag en gesag. Dalk kyk hulle na hierdie naïewe prediker van Galilea wat hulle na ’n spul bedrieërs laat lyk. Ek vermoed hulle was warm onder die kraag. Manne wat nie maklik vergeet en vergewe nie. Ek vermoed dat Jesus se optrede die leiers van daardie tyd grensloos irriteer het. Jesus was hierna ’n gemerkte man. Jesus se dissipels het dit besef. Een van die dissipels haal Psalm 69:17 aan terwyl hulle in verbasing staar na wat Jesus besig is om aan te vang. “Die liefde vir u huis verteer my.”

Die dissipels, het besef dat Jesus genoeg gehad het. Genoeg was genoeg. Die einde van die reis was in sig. The point of no return!

WAT NEEM ONS VANOGGEND HUISTOE?

  1. Jesus was ontsteld dat mense mekaar nie as gelyke voor God hanteer nie. Uitbuiting in die ergste graad!
  2. Tweedens is hierdie verhaal nie ’n oproep vir ons om tafels om te keer en mense uitmekaar te jaag omrede ons sterk voel oor ’n saak nie. Niemand kan hierdie verhaal van Jesus misbruik om om hulle saak van watter aard ook al te regverdig nie. Ons sien nie die wêreld soos wat Jesus die wêreld sien nie. Met ons beperkte verstaan kan ons nie besluit om namens God mense leed aan te doen nie. Die oordeel kom ons nie toe nie.
  3. Wat ons wel van hierdie verhaal kan huis toe neem is om te probeer verstaan waarom Jesus op so ’n wyse opgetree het. Hierdie verhaal se boodskap is glashelder. Ons taak is om toe te sien dat hierdie aanbiddingsruimte, De Eike, hierdie gemeente, nooit ’n plek sal wees waar enige persoon hanteer sal word as minderwaardig en ongelyk nie. Ons taak is om ons huis skoon te hou van sulke dinge. Dinge wat mense kan laat voel dat hulle nie tuis is nie, onwelkom of onveilig of ingeloop. Ons taak is om die een reël van ’n skoon huis na te kom: Wees lief vir mekaar.

Onmiddellik resoneer Jakobus 2 by my. 8As julle werklik die wet van die koninkryk van God onderhou soos dit in die Skrif staan: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself,” dan doen julle reg. 9Maar as julle die mense na die uiterlike beoordeel, doen julle sonde en veroordeel die wet van God julle as oortreders. 10As iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die gebooie.

‘N SKOON HUIS: WEES LIEF VIR MEKAAR

Ek weet iets van jou wat baie ander mense dalk nie weet nie. Jesus het my dit geleer. “Wat?” wonder jy. Wel, ek het by Hom geleer dat jy my naaste is.

Dag vir dag leer ek by Hom om vir jou om te gee soos vir myself. Ek weet ek kan nie God liefhê as my hart hard is teenoor jou nie. God se liefde is konkreet. Sy liefde is nie net woorde nie. Dis nuwe verhoudings en nuwe dade. Daarom het ek geleer om nie boek te hou van ander mense se foute nie. Ook nie van joune nie. Nooit bevraagteken ek jou motiewe nie. Ook verwag en glo ek die beste van jou soos wat Paulus my leer in 1 Korintiërs 13.

Jy sal dalk agterkom dat ek deesdae groter geduld het met jou. My woorde is sagter en meer opbouend. Omdat ek eerlik is met jou sal ek vir jou sê as daar iets is wat krap. Nooit sal ek jou agteraf beskinder, of jou naam met modder gooi nie. Jou integriteit maak vir die Here saak; ook vir my. As jy in die nood is sal ek daar wees vir jou. Jou laste kry graag ’n rusplek op my skouers. Ek doen dit nie net omdat jy gaaf of vriendelik is nie. Of omdat ek wil hê jy moet dit terugdoen vir my nie. Ek volg die roete van naasteliefde met jou omdat ek weet die Here gee baie om vir jou. Oor en oor leer ek by Hom om dieselfde te doen. Om jou te dien vul my lewe met eindelose vreugde.

AMEN