Hand 16:9-15

Datum: 26 Mei 2019 (Oggenddiens)

Prediker: Chris Barnardo

INLEIDING

Verspeelde geleenthede het ’n manier om die mens bloots te ry. Ons kyk terug op ons lewens en besef dat die Heilige Gees teenwoordig was maar dat ek eerder my eie kop wou volg. Geskenke en gawes van die Here was nie benut nie. Die geloofsmerkers op my lewenspad was sigbaar, maar ek het dit ignoreer. Die goeie nuus is egter dat dit nooit te laat is om van rigting te verander nie. Vanuit die Bybel ontmoet ons vir Paulus, ‘n duidelike voorbeeld van n persoon wat die geleentheid ten volle benut het om sy geskenke en gawes in die koninkryk van die Here te gebruik. Paulus kies om God se doel vir sy lewe uit te leef. Wat het Paulus gedoen?

PAULUS HET ‘N KEUSE GEMAAK

Na ‘n uiters moeilike en teleurstellende begin, wat veronderstel was om die grootste Sending-reis te wees, word Paulus in ‘n droom geroep om na Masedonië te gaan en om die Goeie Nuus daar te gaan deel. Op hierdie punt van Paulus se sendingreis het hy genoeg verskonings om God se opdrag te ignoreer. Dis te gevaarlik; die reis gaan te lank neem; Ek wil nie weer misluk nie; ek is nie regtig bevoeg vir hierdie taak nie. Maar wanneer Paulus die keuse moet maak of hy bly of ry, kies hy om aan God gehoorsaam te wees. Elkeen van ons word met hierdie keuse gekonfronteer. Tussen vandag en ons laaste dag moet ons kritiese besluite neem op grond van wie jy regtig wil wees en die lewe wat jy nou leef. Die vraag is: Is jou keuses in lyn met die geskenke en gawes wat die Here vir jou gegee het? As dit nie so is nie, is ons besig om swak keuses te maak

PAULUS WAS VASBERADE

Dit was nie altyd maklik in Paulus se lewe nie. Dit is nie altyd maklik om God se plan in jou lewe uit te leef nie. Ek vermoed dat Paulus soms ook wou handdoek ingooi. Maar ons weet dat Paulus nie ‘n “Superman” was nie. Paulus was tot alles in staat deur Hom wat aan hom die krag gegee het. Paulus het geweet, wat ook al na sy kant toe kom, dat die krag van Christus hom  beskerm. God gee nooit op, op ons nie. Hoekom moet ons dan op God opgee?

PAULUS KON TEENKANTING VERWERK

Ja, Paulus het nie maanskyn en ros in sy bediening gehad nie. Hy het vyande gehad wat hom probeer intimideer het. Die geestelike “spietkops” in die kerk het hom ge-kritiseer. Die Joodse leiers het hom beskinder. Die regering van die dag het Paulus gemartel en gedreig. Al hierdie dinge het hy afgeweer en vir homself gesê: God is aan ons kant. Wie sou dit waag om teen ons te wees? Rom 8:31.

SLOT

Jesus maak dit moontlik om jou lewe vanoggend heeltemal te verander. Die nagmaal is die bewys daarvan. Wanneer jy die brood en wyn in jou hande neem moet jy weet :Sy liggaam was gebreek en Sy bloed het gevloei vir al ons sonders sodat ons vanoggend nuut kan begin. ’n Vars en nuwe begin met waagmoed.

Amen