Mark 10:17-31

Datum: 10 Oktober 2021 (Oggenddiens)

Prediker: Chris Barnardo

“Vir ‘n LEWENDIGE UITSENDING van die preek kliek hier om dit te kyk”

MARKUS 10:17-31

INLEIDING

Jesus vertoef in ’n onbekende dorpie vir ’n paar dae waartydens Hy met ’n vraag uitgelok word oor egskeiding. In hierdie tyd maak Jesus ook daarvan ’n punt om die kindertjies te seën. Maar dit was tyd om aan te beweeg, want Jesus het ’n belangrike afspraak gehad. ’n Afspraak met die kruis.

Terwyl Jesus uit die dorp stap kom daar ’n jongman na Hom aangehardloop en vra die vraag wat onsself al baie gevra het: “Wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe”. Die jongman het sy bes gedoen in die kerk, tog het hy besef dat dit nie genoeg was nie. Hy het iets in sy lewe gemis en hy het nie geweet wat dit was nie. As hy maar net kon besef dat dit waarna hy soekend was daardie dag in lewende lywe voor hom gestaan het. Maar hy het nie geweet nie. Hy ken nie vir Jesus nie. As hy vir Jesus geken het sou dit onnodig wees om die vraag te vra oor ewige lewe. Hierdie jongman is soekend. Soekend na iets wat hy by sy versameling van skatte kan voeg – ’n erfporsie genaamd ewige lewe. Hy wou deel wees van die Koninkryk, maar hy was nog nie gereed om in die koninkryk ontvang te word nie. As hy maar soos ’n kind kon geglo het, want kinders is ’n voorbeeld van geloof en vertroue – hulle doen niks om die ewige lewe te verkry nie, hulle ontvang dit net deur hulle kinderlike geloof. Die jongman was onder die indruk dat hy die ewige lewe kan verkry deur iets by sy doenlysie te voeg. Daarom is die jongman reguit en op die man af. Geen draaie of swaaie nie. “Wat moet ek doen?” Hy kom tot die kern van die saak.

 

KOM TOT DIE KERN VAN DIE SAAK!

Die jongman kom tot die kern van die saak. Hy wil die ewige lewe hê. Soms wonder ek of ons ook tot die kern van die saak deurdring wanneer dit oor ons geloofslewe gaan. Wanneer ons byvoorbeeld rondspring op “youtube” terwyl ons na ’n erediens wil luister? Waar is ewige lewe op ons prioriteitslys terwyl ons na ’n nuwe gemeente soek waar ons kan aanbid? Is ewige lewe enigsins op die lysie. Wat sluit ons prioriteitslys in: Gerieflike fasiliteite, voorkeure vir ons eie gemak.  Kom ons na Jesus net as daar fasiliteite vir kinders ingerig is met genoeg speelgoed sodat die kinders heerlik kan speel? ‘n Lewendige erediens waar die dominee jonk en wakker is. En in die proses vergeet ons van Jesus.

 

Kom ons gee krediet aan die jongman wat na Jesus hardloop en op sy knieë voor Hom neerval en tot die kern van sy twyfel deurdring.  Ons kan gerus hierdie jongman se voorbeeld volg wanneer hy ’n antwoord op hierdie belangrike vraag soek. Die jongman se besorgdheid oor sy geloofslewe is iets waarvan ons gerus kan kennis neem.

Ongelukkig is daar ’n mate van arrogansie en ’n tikkie geestelike hoogmoed in die jongman te bespeur.

 

ARROGANSIE EN ’n MATE VAN GEESTELIKE HOOGMOED

Ja! Daar is ’n dringendheid by die jongman. Maar agter sy woorde en krampagtige afsak op sy knieë voor Jesus lê die kern van sy probleem. En Jesus vind dit geensins moeilik om ook tot die kern deur te dring nie. Die jongman se welvaart en oormaat selfvertroue maak van hom ’n persoon met arrogansie en geestelike hoogmoed. Hy is iemand wat niemand nodig het in die lewe nie. Wanneer ons toelaat dat vermoëns, klas en posisie in die samelewing onsself laat onderskei van die res van die gemeente is dit niks anders as arrogansie en geestelike hoogmoed  nie.   Dan is ons besig om ‘n morele meerderwaardigheid te handhaaf waarmee ons afkyk na mense. Hierdie jongman wag op Jesus se JA, vir al die goeie dinge waarmee hy doenig is. Moenie met jou oormaat trots en fyn spog na Jesus kom nie. Jy kan nie redding verdien met alles wat jy tot dusvêr bereik het nie. Redding kan nie gekoop word nie. Die goeie nuus is: Jesus Christus alleen red ons. Arrogansie en geestelike hoogmoed verblind ons sodat ons nie vir Jesus kan raaksien nie. In stede daarvan om te probeer om jou in die ewige lewe in te presteer deur persoonlike prestasies, moet ons eerder ons afspraak by Jesus nakom. Jesus bied werklike vryheid en stroop jou van persoonlike trots en geestelike hoogmoed. In Jesus besef jy dat niks saak maak behalwe Jesus nie. Om Jesus te volg vra na ’n verhouding gebaseer op liefde vir ons naaste. Ons moet afstand doen van ons persoonlike prestasies en gestroop word van daardie trots wat ons weerhou om werklik Jesuskind te wees. Ons moet onsself oorgee aan Jesus. Ons moet onsself uitverkoop aan Jesus!

UITVERKOOP

Wat beteken jou geld, jou tyd en jou besittings vir jou? Alhoewel Jesus vir die jongman vra om alles te verkoop en die geld vir die armes te gee, beteken dit nie dat ons as gelowiges dieselfde moet doen nie. Meeste van Jesus se volgelinge het nie alles verkoop nie, alhoewel hulle hul geld en besitting gebruik het om ander mense te dien. Om ’n goeie bestuurder en rentmeester van ons geld, tyd en besittings te wees vra somtyds baie moeiliker as om alles te verkoop en dit vir behoeftige mense te gee. Maar dit is maklik om te rasionaliseer. Ons het ’n verantwoordelikheid om na ons persoonlike behoeftes  en die behoeftes van ons gesinne om te sien sodat ons nie ’n las vir ander mense word nie. Maar ons het ook ’n verantwoordelikheid om na die behoeftiges om te sien.

 

Ons moet bereid wees om alles op te gee. Ons moet bereid wees om van ons geld afstand te doen wanneer geld ’n afgod word. Wanneer die Here ons met ekonomiese welvaart seën, gee Hy vir ons ’n bedieningsgeleentheid. Wanneer ons ons geld selfsugtig aanwend, mis ons die Here se geleentheid en word ons soos die ryk jongman.

 

Maar wanneer ons bereid is om te deel en te gee, breek ons die hindernis tussen ons en die Here af. Met so ’n gesindheid sal ’n volgeling van Jesus daarvan weerhou  word om ons Godgegewe welvaart selfsugtig te gebruik en aan te wend.

 

SLOT

Hierdie verhaal sê vir ons vandag dat ons nie moet toelaat dat daar enigiets tussen ons en Jesus kom nie. Wanneer Jesus vanoggend vir jou vra: Is jy bereid om jou huis op te gee?, jou motor?, jou beleggings?, jou vlak van inkomste?, jou posisie op die sosiale leer?, jou bevordering?, mag jou reaksie dalk wys  – of bogenoemde jou dienskneg of dalk jou baas is. Is dit ‘n hindernis of ‘n bedieningsmoontlikheid?

AMEN