Genesis 32:23-32

Datum: 2 Augustus 2020 (Oggenddiens)

Prediker: Chris Barnardo

“Vir ‘n video opname van die preek kliek hier om dit te kyk”

Die afgelope tyd is helde skaars op televisie. In die verlede was ons land se rugbyspanne teen hierdie tyd van die jaar alreeds goed op dreef gewees. Tans hop ek vervelig deur die televisie-kanale en die helde van weleer is nêrens te sien nie. Nou die dag het ek vlugtig op ’n kanaal geland terwyl daardie WWF Rofstoeiers mekaar kamma-kamma karnuffel. Dis darem nie die ware Jakob nie. ’n Klug spulletjie. Kom ek vertel julle eerder van die ware Jakob. ’n Stoeigeveg wat deurnag by die Jabbokrivier tussen Jakob en God plaasgevind het. ’n Stoeigeveg wat Jakob se lewe verander het.

Want jy sien Jakob het ’n geskiedenis gehad. Sy “track rekord” sou vandag oogwimpers laat lig het. Dis daardie seuntjie in die buurt waaraan jy jou kinders nie sou wou aan blootstel nie. Van die begin af was Jakob in ’n stryd gewikkel  met sy tweelingbroer Esau. Hulle ouers was die oorsaak daarvan. Esau was sy pa Isak se gunstelingseun en Jakob was sy ma se witbroodjie. Esau was die veldkind en Jakob die huiskind. Jakob was die mamma’s boy en Esau die rowwe een, die buitelugkind, pappa se oogappel. Die een wat alles sou erf volgens die tradisie van daardie tyd. En dit is waar die moeilikheid gewoonlik binne ’n gesin begin. Die moeilikheid begin gewoonlik by wie erf wat! In hierdie geval sou die wedywering ’n tragiese einde hê. Met die hulp van sy ma het Jakob vir Esau uitoorlê en en Pa Isak bedrieg. Esau se eersgeboortereg was daarmee heen en Jakob vlug vir sy lewe na sy oom Laban om maar net daar ook weer te lieg en te bedrieg en bedrog te pleeg. Maar Jakob kom sy moses teë met sy oom Laban en hyself is hierdie keer aan die ontvangkant van bedrog aksies en korrupsie. As jy wil uitdeel moet jy dit ook kan vat. Sy oom Laban wat later sy skoonpa word, betaal vir Jakob terug in eie munt, die Lea en Ragel debakel herinner ons aan oom Laban se kroekspul, maar ou Jakob laat nie op hom wag nie. Sy skelmstreke het hy mos van kindsbeen af in sy ouerhuis aangeleer.

Ja, Jakob se lewe was geken aan bedrog en integriteitloosheid. ’n Geslepe agteraf mens. Selfs voor die tweeling se geboorte probeer hy sy boetie Esau terughou om die eerste lewenslig te sien en hy gryp vir Esau aan die hakskeen. In een van die kommentare wat ek geraadpleeg het word na Jakob verwys as die gryper wat die vergryper word.  Van vroeg af was Jakob nie ’n aangename persoon nie. Nie die soort persoon wat jy graag as ’n buurman of selfs as broer sou wou hê nie. Met so ’n persoon in die omgewing moet jy heeltyd jou rug dophou.

Maar, dinge kan vinnig en drasties verander. Iets het daardie nag met Jakob in die wildernis gebeur. Hierdie stoeigeveg   is die ware Jakob waarin God vir Jakob in ’n nuwe lewe instoei!  Na ’n deurnag stoeigeveg met God, stap Jakob daar weg as ’n totaal nuwe mens. Jakob het van aangesig tot aangesig met God gekom. En wanneer jy van aangesig tot aangesig met die Here kom verander alles in jou lewe. Na die groot stoeigeveg, is Jakob op ’n nuwe pad, met ’n nuwe naam en daarmee saam ’n nuwe identiteit: Israel - “om te worstel met God.”  En so word die aartsskelm, die aartsvader. Jakob word egter nie net geseën nie - hy is ook gekwes.  In die worsteling, is Jakob op die heupsenuwee geslaan.  Die gevolg is dat hy mank loop.  Hy is nie ongeskonde nie.  Hy ontvang daardie nag iets wat hom heeltyd aan sy afhanklikheid en gebrokenheid sal laat herinner. Sy omstandighede verander nie,....hyself verander. En die bewys daarvan vind ons is 33:4 waar hy met sy broer herenig word.  Esau hardloop hom tegemoet, huil en soen hom. Aangrypend. Onbeskryflike emmers propvol genade.

“So What”? Wat beteken dit vir ons? Wat leer ons hieruit. Wat sê die Here vir ons vanoggend?

As God jou gryp los Hy nie.

God los nie.- Hy gryp en worstel met ons.  By die dieptepunt, die nulpunt van ons onsekerheid,  daar ontmoet Hy ons - al is ons wie.  Hy bekyk ons nie maar net vanaf ’n afstand nie. Nee, ’n egte ontmoeting met God, is dikwels ’n stoeigeveg waarin jy soos Jakob ontdek dat God nie jou speelmaat is nie.  Jy kan nog miskien met die Esau’s, Isakke en Labans van die lewe woer-woer speel, maar God is jou meerdere wat met jou wil stoei tot jy jou beste jy is!

Bobby Jones (foto), een van die beste gholfspelers ooit, het op ’n keer gesê: “I never learned anything from the matches I won. All I know about golf, I learned from the matches I lost.” Dis uit ons “verloor" stoeigevegte met die lewe en God wat ons die meeste leer of altans kan leer en waar nuwe nuwe moontlikhede geskep word. Dit is nie die situasie van Jakob wat verander nie, maar Jakob self - eers dan begin dinge anders word.  Die naam Israel beteken baie meer as die letterlike “God het geworstel”.  Dit beteken ook dat die ou Jakob in hierdie worsteling ’n nuwe Israel geword het. Naam en kreupelheid word nou tekens van verandering. Wat eers na God se weerstand gelyk het, het God se vernuwing van ’n mens se lewe geword.  Ek sê altyd: Om te verander en te vernuwe moet jy eers van alles gestroop word wat tussen jou en God staan.

 

Dink vir ’n oomblik terug oor jou lewe, aan tye waar jy die ervaring gehad het dat jy stoei: stoei om te ‘connect’, stoei om sin te maak, stoei in jou verhoudings.  Maar raak ook bewus van hoe dit ook tye was van groei.  Tye wat jy ontdek het waaroor die lewe eintlik gaan en tye toe jy jou prioriteite aangepas het.  Waarmee is jy nou in jou lewe aan die stoei? Dalk is jou huwelik aan flarde. Dalk wonder jy hoekom die Here nie vir jou ’n kindjie gee nie. Of jou verhouding met ’n familielid is ongemaklik. Dalk is jy van ’n kind vervreem. Dalk is daar stoeigevegte binne jou werksverband. Dalk stoei jy om kos vir die gesin op die tafel te sit. Dalk is Corona besig om jou onder te kry met ’n greep waaruit jy nie kan los kom nie. Jy sal weet.

 

Fred Craddock vertel hoe hy eenkeer, toe hy nog ’n student was, gaan preek het in ’n klein plattelandse gemeente.  Toe hy by die kerk instap, sien hy ’n prentjie agter die kansel. ’n Prentjie van ’n Engelse bulldog! ’n Kind het dit van sy huis gebring en dit vir die kategese gegee met die volgende onderskrif daarop: “Get a bulldog grip on your faith.”

Vir weke het hy daar gepreek en hy twyfel of hierdie boerderygemeenskap enigiets van sy preke onthou, maar hy is oortuig daarvan hulle het die prentjie onthou en die veelseggende woorde daarop.

Vir mense wat dit moeilik het, met die lewe stoei en sukkel om vir God in alles raak te sien, kom dit volgens Craddock hierop neer: “Get a bulldog grip on your faith.”

 

Op grond hiervan en in die lig van Jakob wil ek vanoggend die volgende stelling maak: Dit maak nie saak wie jy is in die lewe, en waar jy tans jouself in hierdie onsekere grendeltyd begewe nie.....Dalk is jy teen hierdie tyd moeg gestoei teen die omstandighede waarin jy jouself bevind. Dalk lei jy ook nou aan grendel-voosheid. In Jesus naam hou net vas, staan sterk, en moenie nou opgee nie. “Get a bulldog grip on your faith.”

“Vra en vir julle sal gegee word; soek en julle sal kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Matteus 7:7 Dit is Jakob se getuienis by die Jabbokrivier. Maak dit ook jou getuienis.

AMEN

Wees gesond. Kyk mooi na jouself