Markus 10:46-52

Datum: 28 Oktober 2018

Prediker: Chris Barnardo

Ek is Bartimeus en die Chaldeers praat van my as die as die seun van die onreine. Seun van die onreine.....Binne ons tradisie het mense hulle rug na my gedraai omrede ek volgens hulle onrein is.  Dit is glo die oorsaak van my blindheid. My lewe is elke dag in donkerte gevul. Dit is nogal moeilik om alleen oor die weg te kom. Ek het geen heenkome nie en moet vir myself sorg want ons mense het my eenkant geskuif. Ek dink nie dat hulle my eers meer raaksien nie. As ek kon kies...sal ek graag wil sien. Dit is my grootse wens. Om te sien. Om my familie te sien, die natuur te sien, om die pad na die ingang van ons dorpie te sien sonder om op gevoel daarheen te loop. Dis seker nie baie gevra nie. Dalk het jy ook onvervulde wense. Dinge waaroor jy droom?

 

Ek sit vandag soos elke ander dag by stadspoort van ons dorpie en bedel. Ek verneder myself om te vra. Dit is moeilik want my keuses is min.

  • Maar vandag,.... vandag is anders. Ek het gehoor van Hom. Terwyl ek hier sit hoor ek hoe mense oor en van Hom praat. Hulle het vir Jesus gesien. Hulle het met hulle eie oë gesien hoe Hy wonderwerke doen. Hulle het na hom geluister.
  • En vandag is Hy op pad na Jerusalem. Jesus moet vandag by my verbystap. En dan gaan ek my trots in my sak steek. Ek, die sogenaamde onreine, gaan die Seun van Dawid vra om my gesond te maak.

Ek kan hoor dat hulle op pad is. In my rigting.

“Jesus, Seun van Dawid, ontferm U tog oor my!”

Seun van Dawid? Een van die tradisionele titels vir die Messias. Dit beteken Seun van die Geliefde. Of Die Geliefde Seun van God.

By die stadspoort van Jerigo, Tussen mense wat heeltyd in Jesus se teenwoordigheid is. Bely ’n onbekende, ’n eenkant geskuifde blinde bedelaar dat Jesus die Messias is. Dit slaan my asem weg. Sien jy ook die ironie in die name? Die geliefde Seun van God ontmoet ’n blinde bedelaar. ’n Randfiguur. Hierdie seun van die onreine roep na Hom, die Messias, die Geliefde Seun. Wees my genadig! Aanvanklik hoor Jesus nie hierdie onrein kind nie.

Terwyl ek besig was met die teks het ek gewonder. Jesus laat almal hoor wat hierdie blinde bedelaar kan sien. Seun van Dawid. Ontferm u tog oor my! Die skare het saam met Jesus geloop, hulle het Hom gehoor, hulle het wonderwerke gesien, maar tog sien hulle nie vir Jesus wie Hy werklik is nie. Hulle geestelike sig is aangetas. En hier buite die ingang van Jerigo, sit iemand wat Jesus nie kon sien nie en tog sien hy!

En dan roep Jesus hom nader en vra wat hy wil hê. Hierdie onrein seun wil, kan sien. Met net ’n woord, verander Jesus hierdie blinde bedelaar vanaf ’n onrein seun tot ’n seun van eer. Hierdie geliefde Seun van God herstel hierdie seun van eer se sig en en gee ook aan hom ’n waardige plek in die gemeenskap. Bartimeus ontmoet deur Jesus sy hemelse Vader. In Aramees het Bartimeus ’n ander betekenis. In Aramees  beteken dit: Seun van die kosbare, Die een wat baie werd is en waarskynlik die beste vertaling hiervan is :Seun van eer.

En hierdie seun van eer word ’n getroue navolger van Jesus. Hoekom? Want hy het ware geloof om te vra. Ware geloof om werklik te glo. Ware geloof om te volg.

I.  WARE GELOOF OM TE KAN VRA

Bartimeus het ware geloof gehad om te vra. Sommige mense het gedink dat hierdie blinde bedelaar voor op die wa was met sy aandagsoekery van Jesus. Hulle het glad nie hiervan gehou nie. Sy gedrag en gesindheid het hulle glad nie aangestaan nie.  Maar dit het vir hom die geleentheid gegee om te vra. Soms is dit wat ons ook nodig het.

Ons verkies soms om die argitekte van eie lewens te wees. Ons ontwerp nie net alleen ons eie bouplanne hiervan nie, maar ons speel ook eienaar-bouer deur op eie stoom te besluit wat ons in ons lewens gaan doen en ook presies hoe ons dit gaan doen. Sommige gelowiges kom darem so nou en dan na God toe om sy stempel van goedkeuring oor hulle bouplanne en aanbouings te probeer soek, maar dis omtrent al.

Hierdie treurige situasie is ongetwyfeld die oorsaak vir die lamheid in die knieë binne die kerk van ons dag.

Maar Bartimeus het ware geloof gehad om te vra. Hy vergeet van eer en skande. Hy roep vir Jesus aan en vra, want hy glo. God is altyd bereid om ons name en ons lewens te verander in seuns en dogters van eer, seuns en dogters van die Geliefde. Al wat ons nodig het, is ware geloof om te vra.

En dit bring my by die tweede saak.

II.  WARE GELOOF OM TE KAN GLO

Bartimeus se tweede kwaliteit was die feit dat hy WARE geloof gehad het om te glo.

Ek lees hierdie pragtige storie van ’n predikant wat ’n mamma besoek in die kraamsaal nadat sy en haar man se eersteling gebore is. Hulle eersteling het verskriklik gehuil en die nuwe Pappa het baie bekommerd voorgekom. Die pediater het hom vinnig rustig gemaak en gesê dat hulle baba niks makeer nie. Sy is maar net besig om die longetjies oefening te gee.

Ek sou ook so gehuil het as ek sy was: Het die pappa gemompel. Om die een oomblik by Jesus te wees en dan skielik wakker te word in hierdie bose wêreld sal my ook laat skreeu.

Dink jy regtig so? Dink jy regtig dat sy nog so ’n rukkie gelede by Jesus was? Vra die pediater.

O Ja, ek glo dit met my hele lewe: Antwoord die nuwe pa.

Dink jy dat sy sal onthou?

Wel, dit hang alles van my en my vrou af. Dit hang van die kerk af. Ons moet toesien dat sy onthou. Want as sy vergeet is dit verby.

Bartimeus het nooit vergeet wie hy was en waar hy vandaan kom nie. Almal rondom hom kon dalk vergeet het en het hom as ’n randfiguur hanteer. ’n Uitgeworpene. Maar Bartimeus het geweet dat hy aan die Here behoort Hy het onthou. Bartimeus het onthou en omdat hy onthou het, het hy ware geloof gehad om te glo.

Ons moet nooit vergeet dat ons aan die Here behoort nie. Jesus belowe 18“Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe.

Mat. 28:20 En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

Ons word geroep om te onthou en om ware geloof te hê om te glo. Ons word geroep om ’n geloofsprong te maak.

III.  WARE GELOOF OM TE KAN VOLG

Bartimeus het ware geloof gehad om Jesus te volg.

So baie wonderwerk verhale eindig wanneer die persoon teruggaan na sy mense om ’n normale lewe te lei. Niks verkeerd daarmee nie. Dit is wat Jesus van hulle gevra het. Maar Bartimeus was so geraak deur Jesus se optrede dat hy onmiddellik ’n navolger van Jesus geword het.

Hy was vinnig om te volg. Hy het nie gehuiwer nie. Hy het opgespring en ingespring. Hy het die ware Lig gesien. Hy het geloof beleef en hy “fast forward” sy geloof om in die voetspore van Jesus te leef.

Baie mense neem Christus se Naam Sondag na Sondag op hulle lippe, maar weinig is bereid om Hom op sy voorwaardes te volg, of om die bouplanne van hulle lewens aan Hom te oorhandig en Hom te vertrou dat Hy hulle lewens volgens sy hemelse meesterplan sal ontwerp.

Ons moet ons lewens elke dag volmondig tot beskikking van Christus stel. As ons verstaan hoe groot sy genade in ons lewens is en hoe geduldig Hy met ons elkeen is, kan ons nie anders as om voor Hom te kom staan met die bouplanne en die sleutels van elke vertrek in ons lewenshuise nie. Hierdie oorhandiging van eienaarskap van ons lewens aan Christus vereis ook dat ons alles, ons geld, ons tyd, ons besittings in sy hand sal plaas.

Vanoggend gaan elkeen van ons ook ons koevertjie in die bordjie plaas met ons dankbaarheid daarin verseël. Wanneer jy daardie koevertjie in die bordjie plaas kan jy ook soos Bartimeus sê: Jesus, Seun van Dawid, ek volg en leef in u voetspore. Dankie, Jesus

 SLOT

Waar is daar blindheid in jou lewe? Waar het jy ’n nuwe visie nodig? Waar het jy “fast forward” geloof nodig? Waar het jy die behoefte om die sonsopkoms van ’n nuwe dag in jou lewe te beleef?

Jesus, Seun van God, wees my genadig! Ware geloof, om te vra, te glo en te volg.

AMEN