Joël 2:12-16

Datum: 10 Maart 2019 (Aanddiens)

Prediker: Johan Morkel

Die afgelope week was Aswoensdag.  Aswoensdag is die begin van Lydenstyd.  In die vroeë kerk het die gelowiges met die as van die palmblare van die vorige jaar se Palmsondag (laaste Sondag van Lydenstyd) op Aswoensdag ‘n kruis op mekaar se voorkoppe gemaak.  Op dié manier het hulle mekaar herinner aan Jesus se lyding en kruisiging.  Lydenstyd is ’n tydperk van 46 dae.  Vir baie Christene is Aswoensdag die begin van ’n vastyd wat normaalweg vir die duur van die Lydenstyd volgehou word, m.a.w. tot Opstandingsondag.  Die vas werk gewoonlik so: daar word vir 40 dae gevas - op die 6 Sondae in Lydenstyd word nie gevas nie.  Op dié Sondae is Jesus se oorwinning oor die dood gevier en nie gevas nie.  Die 40 vasdae stem ook ooreen met die 40 dae wat Jesus in die woestyn gevas het.

 

“Skeur julle harte,” sê Joël, “en nie jul klere nie”.  Die Jode het hul klere geskeur as teken van berou.  Maar mettertyd het die skeur van die klere net ‘n uiterlike daad geword.  Die Jode het hulle klere geskeur sodat ander kan sien hulle het berou oor hul sondes en hoe vroom en toegewyd hulle is.  Hulle het dus op dié manier eintlik vas misbruik om te spog met hul toewyding aan die Here.  So alles was net uiterlike vertoon!  Daarom sê die Here “skeur jul harte”.  Voel in jou hart sleg oor wat jy verkeerd gedoen het, hê in jou hart berou oor jou afvallige lewe, jou sonde, jou nalaat van diens aan die Here, jou liefde vir afgode en dinge van hierdie wêreld!  As ons vanaand hoor “skeur julle harte” moet ons ook berou hê oor ons sonde en ongehoorsaamheid aan die Here.

 

Die tweede aspek wat hier genoem word, is die woorde “Kom met julle hele hart terug na My toe” (v.12).  Daar staan vir ‘n 2de keer in v.13: “Kom met julle hele hart terug na My toe”  Kom terug na die Here toe beteken: begin die Here weer dien met jou hele hart, maak tyd en plek vir die Here in jou lewe, vir gebed, vir God se Woord.  Volg die Here in jou alledaags lewe met jou hele hart, nie halfhartig nie, voluit!

 

Die vraag is natuurlik: Vas ons nog?  Is vas nie ‘n uitgediende gebruik nie?  Is vas nie iets wat in die Bybelse tyd hoort nie?  Die afgelope tyd het die gedagte van vas ook weer in die NGK-tradisie plek gekry.  Veral dan met Lydenstyd.  Gelowiges vas in Lydenstyd met hierdie twee doelwitte in die oog.  Dit is ‘n tyd waarin ek opnuut a.d.e.k. bewus is van my sonde en dit wat ek die Here gekos het en a.d.a.k. myself aan die Here toewy.  Hoe vas mense?  Mense doen dit op verskillende maniere.  Die algemeenste is dat mense ten opsigte van een ding vas.  Hulself vir die 40 dae een ding ontsê.  Mense kom vir die duur van Lydenstyd sonder iets klaar wat hul gewoonlik daagliks gebruik.  Vir die duur van Lydenstyd bly mense sonder ‘n spesifieke kossoort, eet hulle nie sjokolade nie, drink nie alkohol, of koffie nie, kyk nie TV nie, of kyk nie ‘n spesifieke TV program wat hulle gereeld kyk nie, speel nie rekenaar-peletjies, drink nie suiker in koffie nie, of wat ook al.

 

Dit gaan met vas nie bloot oor uiterlike handelinge nie.  Dit gaan nie net om nie te eet nie, iets te los vir ‘n tyd lank nie, sonder iets klaar te kom nie.  As jou vas nét daaruit bestaan dat jy iets vir ‘n tydperk los, jou van iets onthou waaroor jy baie erg is, netmaar wil spog jy het dit regggekry om regdeur Lydenstyd vas te byt, dan mors jy jou tyd!   Om jou te onthou van iets, om te vas, is net ’n middel tot ’n doel.  En dié doel is: jy ontbeer iets wat vir jou lekker is om jouself voortdurend te herinner aan die offer wat Jesus vir jou gebring het, wat Jesus ter wille van jou verlossing ontbeer het, dat Jesus sy lewe afgelê het sodat jy kan lewe.  Wil jy dalk hierdie Lydenstyd vas, vir die eerste maal vas?  Besluit wat jy vir hierdie tydperk sonder gaan klaarkom.  Onthou dan dit gaan nie oor die uiterlike nie, maar oor iets wat in jou moet gebeur.  Dit gaan oor om herinner te word aan jou sondigheid en om dit voor die Here te bely en tweedens oor ’n hertoewyding aan die Here.  Dit gaan daaroor dat jy jou fokus weer fyn op die Here instel, jou ore moet skoon kry van die geraas en die geharwar van die daaglikse lewe, jy meer ontvanklik raak vir God en sy Woord en die influistering van die Gees.  Dit gaan daaroor dat jy ’n doelbewuste toegespitsheid op God, sy teenwoordigheid in jou lewe en op jou naaste en die wêreld.  Dit gaan om ’n nuwe vasberadenheid om agter Jesus aan te loop en vir Hom te leef

 

Vas is nie verpligtend nie.  Jy hoef nie te vas nie.  Dit is nie ‘n Bybelse voorskrif nie.  Iemand wat vas is ook nie ‘n beter kind van die Here as een wat nie vas nie.  Jy kan dit waartoe vas jou help om te onthou en te doen, ook doen sonder om te vas!  Vas is ‘n manier om jou te help om die Here beter te volg.  Praktiese voor beelde: Jy kan byvoorbeeld die tyd wat jy sou gebruik het om kos te maak en te eet, gebruik om stil te word voor die Here en sy wil vir jou lewe te soek.  Jy kan elke keer wat jy nié ’n sjokolade eet nie, by jouself dink: ek kan so dikwels nie sonder sjokolade klaarkom nie, maar ek kom maklik sonder die Here klaar.  Jy kan bv nie suiker in jou koffie/tee gooi nie en elke keer as jy die bitter proe, onthou jy hoe bitter die Lydensweg vir die Here was.  Jy kan bv nie alkohol in Lydenstyd gebruik nie en as jy dit afwys of nie neem nie, dink aan Jesus het baie meer en baie groter offers vir jou gebring.  Jy kan bv. vas aan ‘n TV program en die tyd wat die sepie duur, gaan stiltetyd hou of mediteer of dink aan dat jy dit doen ter wille van jou toewyding aan die Here.  Of ons dan in die Lydenstyd besluit om te vas of nie te vas nie, laat ons almal daarop ingestel wees om Joh.3:30 in ons lewens waar te maak: Hy(Jesus) moet meer word en ek minder!

AMEN