Kol. 1:15-23

Datum: 24 November 2019 (Oggenddiens)

Prediker: Chris Barnardo

Die droogte eis sy tol. Mens en dier kry verskriklik swaar. Ons as uitreikspan het ’n paar weke gelede die harde werklikheid van die droogte in Nuwerus beleef. Die droogte vra nie jou na naam nie. Die droogte slaan jou nie oor omrede jy oulik is nie. Die droogte laat jou met geen keuses nie. Dis hard. Dis ongenaakbaar. My hart breek in stukke vir mens en dier wat swaar kry as gevolg van hierdie droogte.

Maar vanoggend wil ek gesels oor die droogte wat my ook magteloos moedeloos maak.

Die droogte in die kerk. Wanneer ’n kind vir haar ouers sê dat sy dom voel in haar graad 1 klas, is daar baie ongemak in die huishouding. Pappa en mamma dis julle skuld dat ek dom voel. Ek voel dom want julle het my nooit geleer wie Jesus is nie. Mamma moet hoor wat juffrou en my klasmmatjies van hierdie Jesus vertel. ’n Geestelike droogte in die gesin. Dit is tragies dat Jesus nie regtig meer deel is van sommige gesinne se lewe nie.

’n Geestelike droogte waarin mense vir Jesus uitrangeer. Dit is besig om my te vang. Die Lewende Water is beskikbaar, maar sommige gesinne wil nie daarvan drink. Hulle kies ’n geestelike droogte. Wat van die kinders!

Tog is daar ook so baie ligpunte. Want wanneer ’n seuntjie my in die oë kyk en sê: Oom Chris, Jesus is “Lager than Life.”, glimlag ek, en dank ek die Here dat Jesus wel in gesinne ’n plek het. “Lager Than Life”! Wat ’n getuienis deur ’n seuntjie wat Jesus as nommer 1 in sy lewe beskou.

Vriende, ons moet ernstig gesels oor Jesus. En wanneer ons ernstig oor geloof praat is daar geen beter plek om te begin, as by Jesus nie. Want daar is net een kenmerk van die Christelike geloof en dit is Jesus. Ons is die enigste geloofsoortuiging wat bely dat God mens geword en gesterf het aan die kruis  en triomfantlik opgestaan het uit die dood. Kortom, Jesus is God in lewende lyf.

My skoonpa is waarskynlik een van die langslewende predikante in die NGK. Januariemaand vier ons sy 91ste verjaarsdag. Onlangs het ek en hy ’n vleisie gebraai toe ek hom gevra het wat was sy lewensdoel as predikant gewees. “Ek het vir mense net vir Jesus aangebied. Niks meer nie en niks minder nie. Net vir Jesus. Hou vas aan Jesus my kind. Hou vas aan Jesus.”

Vriende, Bybel is onder fel aanvalle vanuit alle windrigtings. Binne ons eie kerk bly kerklike vergaderings in die nuus. Kerklike kampe veg mekaar flou, en die media is die enigste wenners. Blykbaar staan mens deesdae net op vir die Here as jy jouself by een of ander kerklike laer skaar.

Maar dit is niks nuut nie! Paulus skryf die brief aan die Kolossense  want vals leraars, genaamd Gnostici, val die boodskap van Jesus se Verlossing meedoënloos aan.  Die slim manne van hulle tyd wou nie toegee aan die eenvoud van die evangelie nie. Hulle wou daaroor filosofeer en met mekaar redeneer.

Maar in die hede, is daar steeds mense wat Jesus se bestaan bevraagteken. Sogenaamde slim mense wat sê dat Jesus een van vele toegangsroetes na God is. Alle paaie lei op die uiteinde na God toe. Daar is ruimte vir ander Reddende figure. Hulle sê Jesus is een satelliet in ’n sterrestelsel vol supersterre.

Dit is louter snert! Kom ons draai na Kolossense vir antwoorde. Want my verstaan van Jesus is die volgende:

As jy alles het maar nie vir Jesus nie, het jy niks. As jy niks het nie, maar wel vir Jesus, het jy alles.

Wie is Jesus?

Eerstens:

IN JESUS SIEN ONS DIE VOLHEID VAN GOD

Neem kennis van verse 15 en 19 van ons Skriflesing vanoggend. 15Die Seun is die beeld van God,

van God wat self nie gesien

kan word nie.

Die Seun is die Eerste,

verhewe bo die hele skepping.

19God het besluit

om met sy volle wese in Hom te woon

Daardie mense wat vir Jesus slegs as ’n briljante onderwyser en ’n voorbeeld van liefde sien, lees nie die Bybel nie.

God se Woord sal nie toelaat dat ons vir Jesus slegs as ’n super morele persoon beskou nie. Wanneer ons die Bybel objektief lees gaan ons vinnig agterkom dat Jesus voluit God was. Daar is nie ’n middeweg nie. Die Bybel verklaar dit, geskiedenis bewys dit. In Jesus sien ons die volheid van God. Soos ek gesê het: Jesus is God in lewende lyf.

Tweedens:

Jesus is die Skepper, Onderhouer en die Voleinder van alles

Kyk gerus na verse 16 en 17:

16God het deur Hom alles geskep

wat in die hemel en op die aarde is:

alles wat gesien kan word

en alles wat nie gesien kan word nie,

konings, heersers,

maghebbers, gesagvoerders.

Alles is deur Hom en vir Hom geskep.

17Voor alles was Hy al daar,

en deur Hom bly alles in stand.

Dit beteken dat lank voor Jesus se geboorte , selfs voor die skepping, het Jesus alreeds saam met God Sy Vader bestaan. Jesus was mede Skepper en hou die heelal in stand. Wat beteken dit in praktiese terme?

Dit beteken dat elke nuwe baba die fingerafdruk van die Here het. Nie een van ons sou verhoudings in stand kon hou sonder die teenwoordigheid van Jesus en die krag van die HG nie. Almal sou met almal wou oorlog maak.

En ja ons weet dat de wêreld vinnig op pad is na die eindtye; waar elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is. Jesus is Skepper, Onderhouer en Voleinder van die skepping. En ons hoofdoel is om ’n doeltreffende dissipel van Jesus te wees.

Dan is daar ’n derde saak:

JESUS IS DIE HOOF VAN DIE KERK

Die kerk is die Liggaam van Christus en Jesus is ons Hoof. Hy is ons Kragbron.

Sommige mense lag vir die kerk en kraak dit af. Baie mense sê dat die kerk vol skynheilige mense is. Ek reageer gewoonlik daarop deur te sê dat daar nog plek vir een is. In elk geval, enigiemand wat daarna streef om beter te wees as ander mense is ook skynheilig.

Ongelowiges het deur die eeue heen die kerk as magteloos, hulpeloos en oneffektief afgeskryf. Adolf Hitler het gesê: Wanneer ek met my eie probleme klaargespeel het, sal ek met die kerk afreken. Hitler en al die ongelowige grootpraters in die geskiedenis was vernietig. Maar die kerk van Jesus marsjeer voort. Die enigste instelling wat deur God gewaarborg word om voort te leef tot in ewigheid.

Wat is ons getuienis? Die lewende Gees en Jesus ons Here, is tussen ons. Waar selfs twee of drie in Sy naam vergader, daar is Jesus teenwoordig. Christene, ons, ja ek en jy, besit die enigste reddende resep vir ’n stukkende wêreld en die lewende Here bemagtig en gee energie aan hierdie boodskap.

Dank die Here dat ons totale afhanklikheid nie op welsprekende dominees, of die briljante beplanning van kerkrade berus nie. Ons is geheel en al afhanklik van Christus en die krag van die Heilige Gees wat tussen ons leef.

Jesus, deur die krag van die Heilige Gees, werk op raaiselagtige maniere. Ek het in die begin vertel van die bekkige graad een dogtertjie wat dom voel. Deur hierdie dogtertjie het Jesus vastrapplek in daardie huisgesin gekry. Jesus steur hom nie aan toe deure nie.

Vriende, wanneer die NGK ooit sou besluit dat alles behalwe Jesus, die Seun van God, Verlosser van die wêreld, nie meer ons sentrale fokus is nie, sal God ons afsny en soos dooie lote en in die vuur gooi. Hierdie kerk sal met die die aarde platgevee word. Maar as ons, ons fokus bo alles her-ontdek, sal die NGK ’n lewendige voorhoede van die Koninkryk van God wees.

SLOT

In 1495 het Leonardo DaVinci begin om die Laaste Avondmaal te skilder. Dit het hom drie jaar geneem dit te voltooi. Na voltooiing het hy ’n boesemvriend vir ’n eerlike opinie gevra. Sy vriend het na die skildery gekyk en gekyk en gekyk en toe saggies gesê: “Dit is asemrowend! Om die waardheid te sê, die beker is so werklik, ek kan nie my oë daarvan weghou nie”.

Onmiddellik het DaVinci ’n kwas met verf  gegryp dit deur die beker getrek en gesê: “As dit vir jou op so ’n manier beïnvloed, mag die beker nie so werklik lyk nie”.

“Maar hoekom? Die beker was pragtig en lewensgetrou”.

Want, het DaVinci gesê: “Niks, maar niks mag ooit die aandag van Jesus aftrek nie”.

Mag Jesus hier in De Eike altyd die eer kry vir alles wat hier plaasvind. Wanneer mense wil weet hoe ons dit regkry om hartseer en tragedie te oorleef, wys vir  hulle na Jesus.

Wanneer hulle vra hoekom ons nie in wanhoop staan wanneer armoede, rassisme en dwelms of wat ook al in ons nekke blaas nie, vertel hulle dan dat niks onmoontlik is saam met Jesus nie.

Wanneer iemand wil weet hoe ons dit regkry om met soveel kalmte staande te bly midde-in oorlog, haat en geweld. Vertel hulle dat die oorwinning aan Jesus behoort.

En as hulle wonder hoekom selfs die dood ons nie bangmaak nie, vertel hulle dat ons iemand ken wat die dood kom oorwin het en Sy naam is Jesus.

Vertel vir hulle dat slegs Jesus met ons hele lewe vertrou kan word. Hy is die enigste Persoon in die ganse wêreld wat jy elke dag kan navolg, want sy voetspore lei na egte lewe toe!

Nog beter: Jesus Self is die Pad en die Eindbestemming, dit alles in een. Net dit.

Soos daardie seuntjie gesê het: Hy is regtig “larger than life.”

Om sy doeltreffende getuie te wees beteken jy moet deursigtig raak sodat ander Hom ook kan raaksien.

Jou woorde en dade mag nooit in Jesus se pad staan nie.

Of ander mense se uitsig op Hom verberg nie.

Kom ons verbreek die geestelike droogte in ons eie lewens. Dalk kan hierdie kort video ons help om dit te verstaan.

AMEN