Kolossense 1:15-20

Datum: 11 Maart 2018 (Oggenddiens)

Prediker: Hannes Burger

As ek op ‘n manier jou fotoalbum in die hande kan kry en begin deurblaai, sal ek daaruit nogal heelwat oor jou te wete kan kom. Ek sal jou daarin sien in verskillende fases van jou lewe, van die effe vergeelde babafototjies met jou trotse ouers by, tot by die skoolportrette met die haasbekkie en die breë glimlaggie vir die kamera, en daarna kop onderstebo tienerfoto’s. Daarna kom nog matriekafskeidfoto’s en troufoto’s, en heelwat later foto’s waar jy self met jou baba op die arm staan. En heelwat later nog, ook met ‘n kleinkind...

En as jy dit so deurblaai kan dalk net wonder: Watter een van hierdie beelde is nou eintlik regtig jy? Is dit die fraaie babatjie, die skaam tiener of die volwassene, of dalk die trotse grootouer? In watter een van hierdie foto’s gaan ek jou regtig sien, die ware persoon? Die antwoord is natuurlik: in almal. Elkeen van hierdie prente is jy, net op verskillende stadiums van jou lewe. Maar die waarheid is natuurlik ook dat ek jou nie uit enigeen van hierdie foto’s regtig gaan leer ken nie. Daarvoor kan ek nie jou in jou foto-albumsgaan soek nie. Waar dink jy, gaan ek regtig die persoon kan leer ken van wie jy nou net die foto’s gesien het?

Nie in sy fotoalbums nie. Dis almal oomblikke wat verby is daardie. As jy regtig iemand wil leer ken, gaan soek jy die mens op wat hulle nou is. Want dis net as ek nóú in jou oë kyk, wat ek jou regtig gaan leer ken.

  1. Jesus die babatjie in Betlehem (Luk. 2:4-7).

Die rede hoekom ek vanoggend so deurmekaar is met die fotoalbums, is omdat baie daarvan eintlik ook van die Bybel waar is. Want ook in die Bybel gaan jy verskillende foto’s van Jesus sien, en jy kan dalk ook later wonder watter een nou eintlik die ware Jesus is. Kom ons blaai dit so ‘n bietjie van ‘n kant af deur.

Paulus vertel vir ons hier in Kolossense 1 dat God reg aan die begin alreeds alles geskep het deur Jesus. Hy is nie net die verlossingsmiddelaar nie, maar ook skeppingsmiddelaar. God het alles deur Hom en vir Hom geskape. Hy was voor alles al daar. Maar as jy nou eerlik moet wees, is dit vir ons maar ‘n dowwerige fototjie daardie. Dis nie vir ons mooi in fokus nie, want ons verstaan nie mooi wat daarop aangaan nie.

Nee, die eerste regte duidelike foto’s van Jesus wat jy in die Bybel sal kry, is dié van die babatjie in die krip. Dis die Kersfees-foto’s. En as ons eerlik moet wees, is dit sekerlik ons gunsteling-foto’s van Jesus. Want natuurlik is babafoto’s ons almal se gunsteling. Jy sal dalk sukkel om dit te glo as jy om jou kyk, maar elkeen van ons lyk fraai daarop!

En dit is kosbare foto’s dié. Want hierdie pragtige foto’s herinner ons presies hoe lief God ons het, dat Hy sy eie Seun in die gestalte van ‘n brose mensekind gestuur het, om ons Verlosser te kom wees. Daar is geen prentjie mooier as dit nie, en dit IS Jesus daardie: Hy het mens geword vir ons, ‘n kleine, brose mensie, totaal afhanklik van sy menslike ouers. Só laag het Hy kans gesien om vir ons te daal.

Laat ons nou maar vir mekaar sê: Dit is ‘n geweldig belangrike foto van Jesus hierdie. En dis reg dat dit vir ons uiters kosbaar moet wees. Want daarin sien ons hoe liefde nie terugdeins daarvan om prys te gee en op te offer nie. Daardie prentjie van die babatjie in die krip is inderdaad en van die mooiste foto’s in die Jesus-album. Maar dit leer natuurlik vir ons ook oneindig baie. Want Jesus self het immers later gesê dat dit net hulle is wat soos kindertjies vertrou, wat sy dissipels kan wees. Hy self stel in die krip vir ons die voorbeeld. ‘n Voorbeeld wat ek en jy elke dag met oorgawe moet volg. Maar dis natuurlik nog nie naastenby al nie...

  1. Jesus die lydende Kneg van die Here (Matt. 27:45-50).

Want as jy verder blaai in die Bybel kry jy later nog ‘n foto van Jesus wat vir ons net so bekend is. Dis die een waar sy gebroke liggaam verwronge in pyn aan die kruis hang. Hierdie is nie so ‘n mooi foto nie. Want dis ‘n foto van onbegrensde lyding en vernedering. Hierop sien ons die verwonde Seun van die mens wat betaal vir ons sonde. En dis dalk die ergste ding aan hierdie foto. Dis wat dit vir ons so verskriklik maak. Ek en jy weet hoekom Hy daar hang. “Die onskuldige vir die skuldiges”, soos Petrus sê. In die woorde van ons gesang: “Ja, ek kos Hom die slae, die smarte en die hoon...” Ek...

Tog is dit op ‘n manier ook ‘n gewilde foto hierdie. Ek onthou toe ek en Adri bietjie in Europa rondgeloop het, het dit my opgeval hoeveel beelde van die gekruisidgde Jesus daar teen geboue is. Teen die buitekant van kerke sou jy dit dalk nog verwag, maar dis eintlik oral. Dalk is dit omdat daar één ding is wat jy nie kan mis as jy na die gekruisigde Jesus kyk nie. Ook hierdie foto vertel van liefde. Jy kan nie die geweldig opofferende liefde mis wat uit daardie foto straal nie. Jy kan nie miskyk watter geweldige prys God bereid was om vir jóú te betaal nie. Daar is geen duideliker liefdesverklaring as die kruis op Golgota nie. Dit mag dus dalk nie eintlik ‘n mooi foto wees nie, maar dis ‘n eindeloos kosbare een...

Maar ook hier aan die voet van die kruis, leer ek en jy baie oor dissipelskap. Want die Jesus wat daar hang, het ons ook geleer dat jy ook jou kruis moet opneem, as jy sy volgeling wil wees. Jy moet ook jou eie gerief en jou eie belangrikheid prysgee. Dissipelskap kos ‘n hoë prys. Die hoogste prys. Dis om jouself te gee...

Maar ook dit  is nog nie naastenby die einde van die verhaal nie.

  1. Jesus verhewe aan die regterhand van God (Heb. 1:2b-4).

Maar daar is nog ‘n foto wat jy moet raaksien. Hoe verder jy in die Bybel lees, hoe meer kry jy hierdie foto van Jesus. En al is die babafoto’tjie so pragtige, weet ek en jy Kersfees is verby. En al is die foto van die kruisiging hoe aangrypend, is Paasnaweek ook iets van die verlede. Maar hierdie foto teen die einde van die Bybel is ‘n onlangse foto van Jesus. Hier in Kolossense 1 lees jy dat Hy die eerste plek in die heelal ingeneem het. Petrus verklaar al op Pinksterdag: “Die hele Israel moet nou vas en seker weet: God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak!” En dan blaai jy na Openbaring en lees in hoofstuk 5: Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê: “Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid.” Hy is die heerser oor alles, aan wie alle magte onderwerp is.

Eintlik is dit tog vreemd, want dit lyk soms vir my asof dit die prentjie van Jesus is wat laaste by ons opkom wanneer ons aan Hom dink. Tog is dit wie Hy nou is! Jesus is lank nie meer die brose klein babatjie in die krip nie, en Hy is ook nie meer die lydende Verlosser aan die kruis nie. Hy is verhewe aan die regterhand van God, ver bo alles wat jy kan bedink. Hy hou die toekoms van ons wêreld in sy hand, en is besig om dit te neem na die einde toe wat God self daarvoor beplan het, wanneer elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Hy die Here is.

Dis al erg. Maar dalk is die heel ergste dat ons so dikwels leef soos mense wat dit vergeet het. Jy sal nooit op ons gesigte kan lees dat ons volgelinge is van die Jesus wat aan die regterhand van God sit nie. Jy sal nooit aflei uit ons beswaarde praatjies dat ons die Jesus ken wat die toekoms in sy hande hou nie. En jy sou nooit raai dat ons weet dat ons vir ewig veilig in sy hande is nie.

Miskien moet jy huis toe gaan en die Halleluja-koor van Händel so hard gaan aansit as wat jou bure dit sal toelaat. Sodat jy nooit weer die hele week sal vergeet “And He will reign for ever and ever more – Halleluja!” nie.

AMEN