Ons kinderkerk projek sal altyd wees “Ons volg Jesus”. En ons volg Jesus deur vir Sy kinders te sorg.

Hierdie jaar, na ‘n vergadering met die sondagskoolleiers en Ds Desmond Meyer, het ons Jeugkommissie besluit om VGK Koelenhof se sondagskoolkinders te ondersteun met die volgende :

  • 3 Tafeltjies vir die junior groep (graad R tot 3) – reeds aangekoop
  • Skryfbehoeftes soos draaikryte, skêre, pritt, skerpmakers, uitveërs, gekleurde papier, “scrap papier” – deurlopend
  • Lesmateriaal – waarvan ons massas het
  • ‘n Werkswinkel om die klasleiers toe te rus hoe om ‘n kwartaal- en jaartema saam te stel vir die verskillende ontwikkelingsgroepe, en ook verskillende metodes van lesse aanbied – dit vind plaas op Saterdag, 11 Junie.

Met die kinderkerklede se bydraes sedert Maart 2022, kon ons alreeds ‘n paar Sondae terug die Junior groep (Graad R tot 3) seën met drie tafeltjies. Hulle het gelukkig stoeltjies gehad.

So sit ek toe die stuk in so twee weke gelede met drie tafeltjies agter in my bakkie, en hemelvaart- en pinksterlesse wat hulle vandag en volgende week kan gebruik. Ek was SO geraak deur die gemeente se minimalistiese manier van erediens hou, en diep dankbaar vir al die geriewe tot ons beskikking.

Daar is nie blomme voor in die kerk nie, net ‘n ou potjie met ‘n paar plastiekblommetjies. Daar is nie ‘n orrel, of enige vorm van begeleiding nie, maar “oh boy!”, kan daardie mense sing! Hulle sing sonder begeleiding, in verskillende stemme, uit die hart. Ek was werklik aangeraak.

Ds Meyer is die enigste dominee, maar is ook die koster, ontvangsman, afskrifmaker, en nog baie meer.

Een van die gemeentelede is die skriba, en hy lees die afkondigings. Hy is ook die kerkraadslid vir jeugbediening.

Maar hoor nou hier! Die gemeentelede maak self die kerkgebou skoon, en hy het die wyk herinner wie se beurt dit is die daaropvolgende week.

Die gemeente kan eintlik nie die dominee se salaris bekostig nie, maar hy preek al om die ander week by Simondium, wat in ‘n beter finansiële posisie is.

Met ‘n pragtige dag tot ons beskikking – sien die foto’s, ook die pragtige uitsig – het die klasleier sommer die tafeltjies buitentoe gedra, en die les buite in die sonnetjie aangebied. Die skriba en jeugleier, het die les vir die kleintjies aangebied, want sy vrou wie se klas dit is, was siek. Vir die eerste keer kon die kinders by tafeltjies sit, en nie op hul skote werk nie.

Ag dit was net ‘n voorreg om ons boeties en sussies wat minder as ons het, te seën uit ons oorvloed. Dis mos hoekom ons geseën word, om uit te deel.

Liefde-groete

Riëtta Odendal