5 April 2019

Liewe Ds. Burger

Om William Shakespeare se woorde te gebruik: “I can no other answer make but thanks, and thanks and ever thanks!”

Ons by as Ramot wil graag ons dank teenoor julle uitspreek vir:

 • Die verskil wat julle maak

“Giving is not only about making a donation, it is about making a difference”

Kathy Calvin

Die Addiction Action Group het die volgende statistieke rakende substans-afhanklikheid gepubliseer:

 • 15% van Suid Afrika se bevolking het ‘n afhanklikheidsprobleem (CDA)
 • Dwelmmisbruik kos Suid-Afrika R20 miljard per jaar en kan ‘n groter bedreiging vir die land se toekoms as die Vigs-pandemie inhou.
 • Volgens SAPD-syfers was 60 persent van misdade op nasionale vlak verwant aan dwelmmisbruik. In die Wes-Kaap was die syfer nader aan 80 persent.
 • Die onlangs gepubliseerde Wêrelddwelmverslag van die Verenigde Nasies het Suid-Afrika as een van die grootste dwelmstate in die wêreld aangewys.
 • Die misbruik van alkohol en die gebruik van dagga het daartoe gelei dat die land een van die top tien dwelm- en alkoholmisbruikers in die wêreld is.
 • Een rand uit elke vier in omloop in SA is gekoppel aan middelmisbruik – 2009  (CDA-Bayever)
 • Tik (metamfetamien) is die hoofdwelm van keuse vir 42% van die Kaapse dwelmgebruikers.
 • Suid-Afrikaners gebruik dubbel die hoeveelheid dagga as die gemiddelde per persoon wêreldwyd.
 • Alkohol is op nasionale vlak verantwoordelik vir byna die helfte van alle motorongelukke.

Verskeie artikels is geskryf oor middelafhanklikheid en die impak daarvan op die gesin, in so ’n mate dat middelafhanklikheid gesien word as ’n familie-siekte. Gegewe bogenoemde statistieke wil ons so ver gaan om te sê dit is ’n epidemie wat die gemeenskap lamlê. Dit beïnvloed ons almal. Baie dankie vir julle bydrae wat lewens help verander, gesinne genees en gemeenskappe herstel.

 • Ramot se voortbestaan – wat julle verseker

“When we help ourselves, we find moments of happiness. When we help others, we find lasting fulfillment.

Simon Sinek

Ramot beskik oor meer as vyftig jaar se ervaring en deskundigheid in die hantering van afhanklikheid. Ons pasiënte is in goeie sorg en word behandel deur mense wat omgee. Die sentrum volg ’n multidissiplinêre behandelingsprogram, wat gebaseer is op wetenskaplike navorsing en geïmplementeer word deur gespesialiseerde personeellede wat goed opgelei is in hul onderskeie velde. Die hoofdoel is om pasiënte in staat te stel om fisies, psigies en geestelik te kan herstel sodat hulle optimaal volgens hul werklike potensiaal kan funksioneer. ’n Onderskeidende kenmerk van ons program is die intensiewe persoonlike aandag wat elke pasiënt ontvang.

Die behoefte aan behandeling raak al hoe groter en die ekonomiese klimaat al hoe moeiliker. Ramot, ’n program van Badisa wat daarop fokus om barmhartigheidsdiens te verrig, is dus baie dankbaar vir skenkings, donasies en deurkollektes. Sonder dié bydraes sal die sentrum nie kan voortbestaan nie.

 • Hoop wat julle bring

“Only when it is dark enough can you see the stars”

Martin Luther King, Jr.

Dankie vir die hoop wat julle vir stukkende mense in ’n stukkende wêreld bied. Sonder hoop is herstel nie moontlik nie, nie vir die pasiënt óf sy familie nie. Om Dean Dauphinais aan te haal: “Recovery is an ongoing process, for both the addict and his or her family. In recovery, there is hope. And hope is a wonderful thing.”

 • Paradigmaskuiwe wat julle help bewerkstellig

“Drug addiction is a  disease, this is a chronic condition that has to be interrupted and treated and prevented, if possible,” 

Hillary Clinton

Die samelewing is vinnig om middelafhanklikheid te veroordeel eerder as om dit te beveg. Dr Gys Loubser het gesê dat menseregte na menslike verantwoordelikhede verander behoort te word. Maatskaplike verantwoordelikheid is ’n algemene term wat verwys na ’n etiese raamwerk. Dié raamwerk impliseer dat ’n entiteit, of dit ‘n organisasie of ’n individu is, ’n verpligting het om tot voordeel vir die samelewing oor die algemeen op te tree.

Middelafhanklikes is nie self in staat daartoe nie, maar met die nodige hulp kan dit verander. Genesing lê nie in veroordeling nie.

Weereens baie dankie vir julle ondersteuning! Julle stel ons in staat om herstel vir middelafhanklikes te verseker.