11 Mei 2018

Liewe Gemeente,

Saam met al die ander NG gemeentes en kerkkore, is De Eike ook uitgenooi na ‘n geleentheid in die Kaapse Stadsaal op 8 September 2018:  Dis Tyd om te Sing!   De Eike se kerkkoor het reeds ingeskryf om daaraan deel te neem.

Die organiseerders beoog om 500 sangers aan ‘n massakoor te laat deelneem, begelei deur die Kaapse Filharmoniese Orkes, die Orrel en ‘n Kontemporêre Orkes.  Kore en gemeentes kry 20 Liedboek, Vonkk- en Flam-liedere om aan te leer.  (Die organiseerders verseker ons dat gemeentelede reeds heelwat van die liedere behoort te ken.)

Gemeentelede word van harte uitgenooi om dit ook by te woon en ek onderneem om aparte oefeninge in te ruim sodat ons mense hulle 20 liedere sal ken wat gesing gaan word.  Elke gemeente ontvang 20 kaartjies @ R200 – ek sal julle op die hoogte hou sodra ons die musiek en kaartjies ontvang, sodat ons kan begin oefen.

Ek voel dit is ‘n geleentheid wat ons moet aangryp – vir elkeen wat die voorreg gaan hê om deel daarvan te wees, sal dit ‘n lewenservaring wees. Sulke kanse kom soms net eenkeer.

René Ferreira

Orrelis