21 Februarie 2020

KINDERBEDIENING IS DIE BEDIENING VAN DIE KIND TOT 12 JAAR TOT VOLLE DISSIPELSKAP VAN JESUS, ‘N BEDIEN-ING TOT GEDRAGSVERANDERING.

 HOEKOM BESTAAN DIE KERK?

 God het die wêreld mooi gemaak.  Die sonde het die wêreld lelik gemaak.  Maar toe het God ‘n plan gemaak, en Sy seun Jesus gestuur sodat die wêreld, deur die verlossing wat Hy bewerk het,  weer mooi kan word.

En dis waar ons inkom: God wil deur ons, Sy kinders, Sy kerk, na die verlore wêreld uitreik. Hy vra ons om in woord en daad, ander mense Sy dissipels (volgelinge) te maak – wat ook kinders insluit.

In MATT 28 V 19 (DIE BOODSKAP) staan:   Ek wil hê julle moet iets vir my doen : “Die wêreld is nou julle sendingveld.  Gaan oral na almal toe en daag hulle uit om my sonder enige voorwaardes of verskonings te volg.  As hulle bereid is om my met hulle hele   lewe te volg, moet julle hulle doop op gesag van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.  So sal julle hulle inlyf om deel van God se familie te wees.  Maar dan is julle nog nie klaar nie. 

 V 20 : Leer hulle en lei hulle dan in alles wat ek vir julle geleer het.  Vertel hulle hoe belangrik dit is om aan my gehoorsaam te wees en te doen wat ek vra.  En wees verseker : Ek verwag nie dat julle dit alleen moet doen nie.  Elke dag, tot met die weder-koms, sal ek self by julle wees.”

Hy bemagtig ons om hierdie opdrag na te kom.  Hy rus ons toe met die Heilige Gees wat aan elkeen van ons as gelowiges, ten minste een gawe gee om ons mede gelowiges te dien en op te bou.

Ons kerk behoort mense meer te help om hulle gawe(s) te identifiseer sodat hulle dit kan gebruik om die kerk uit te bou.  En dit sluit ook kinders se gawes in!

In die Kinderkerk en Kleutekerk se geval, werk ons spesifiek met kinders, om hulle volgelinge van Jesus te maak. Ons begelei hulle weekliks om volgelinge (dissipels) van Jesus te word. Daarvoor is ons hele erediens saamgestel: om hierdie doelwit te bereik, deur :

 1. Die kers aan te skakel
 2. Dankoffer opname
 3. Gebed
 4. Gebruik te maak van eredienswerkers
 5. Ons jaarlikse projek waar ons Jesus se hande is
 6. Begeleiding om Bybelboeke op te soek en skriflesing
 7. Teksvers memorisering
 8. Bybelverhaalvertelling op kreatiewe maniere
 9. Nagmaalbediening deur ‘n predikant
 10. Lof en aanbidding
 11. Aktiwiteite in die klassies vir vaslegging van die boodskap

Vir 2020 volg ons die tema : Oppad met Jesus

Kwartaal 1 :  Dapper dissipels;

Kwartaal 2 : Padlangs met Petrus;

Kwartaal 3 : Gelykenisse;

Kwartaal 4 : Wonderlike wonderwerke

Die spesifieke weekstema sal per whatsappgroepe met die ouers gekom-munikeer word.  Die volle kwartaalprogram, tesame met ‘n ouer inligtingsbrief word ook aan elke ouer per e-pos uitgestuur, sowel as per e-nuusbrief.

Ons jaarliedjie is : “JA JA JA, JA Sê EK VIR JESUS”

Ons projek vir die jaar is Badisa se werksaamhede in Kuilsrivier, en spesifiek rondom kinders.

BADISA LIED

God het ons baie baie lief X 2

Daarom help ons vir gerief

Badisa is ons hartedief

Beskerm

Altyd gereed

Doen  ons deel

Is  getrou

Saamwerk

Amen

(Sê met vinnige spoed)

God het ons baie X 18 lief (HERHAAL VERS)

Groete tot volgende keer

Riëtta Odendal

Koördineerder : Kinderkerk