14 September 2017

Op die afgelope Ringsitting is die situasie rondom ons buurgemeente, Digtebij, indringend bespreek. Ongelukkig kan die gemeente nie meer onafhanklik funksioneer nie. Verskillende opsies is op die tafel gesit en bespreek, oor hoe ons kan help om Digtebij die unieke rol waarvoor die Here hulle geroep het, in ons omgewing kan speel. Uiteindelik is besluit dat dit die beste sal wees as Digtebij in ‘n vennootskap met een van die ander gemeentes gaan. Daar is toe besluit dat dit Kuilsrivier-Suid sal wees, met wie hulle alreeds ‘n band het omdat een van Suid se leraars hulle konsulent is en reeds daar betrokke is. ‘n Konsulent is ‘n ringsleraar wat aan elke gemeente toegewys is om in sekere omstandighede daar ‘n rol te speel.

Die Ring het toe gevra dat die twee gemeentes in ‘n gesprek sal uitklaar hoe dit prakties gedoen kan word. Intussen sal die ander ringsgemeentes (en veral ook ds. Johan) ook deurgaans by Digtebij betrokke bly. Bid asseblief vir die proses, want soos ons almal weet, dis ‘n baie delikate aangeleentheid en ons wil nie hê mense moet seerkry, of die Koninkryk moet skade ly nie.