2 November 2017

Terugrapport van die kantoor:

Syfers ten opsigte van 10de maand dankoffer tot dusver ontvang soos volg:

Van die 697 koeverte wat uit is na lidmate, is 226 reeds terugontvang.  Bedrag = R197 535

Kinderdankoffer – jnr en snr kategese kinders – 26 koeverte terug ontvang . Bedrag = R2510

Totaal dus reeds ontvang = R200 045.

Ons doelwit is R275 000.

Mariana