17 September 2021

 

 

TIENDEMAANDDANKOFFER

           31 OKTOBER 2021

 

 

Al ooit gewonder waar die gebruik vandaan kom om ‘n tiende van jou inkomste as dankoffer te gee?

Ek vind die antwoord aan die einde van die boek Levitikus:

Lev. 27:30: “Een tiende van al die produkte van die land behoort aan die Here, of dit nou graan of vrugte is.  Dit is aan die Here gewy.

Watter tiende  moet die Here kry?  Maak dit enigsins saak?  Deuteronomium 26 leer ons om die eerste opbrengs van die oes aan die Here te wy.  Net so leer Levitikus ons om ons beste aan die Here te offer, want wanneer daar ‘n brandoffer aan die Here gebring word, mag dit nie ‘n gebreklike dier wees nie.

Waarvoor word die tiendes gebruik?  Deut. 26:12: “Jy moet ‘n tiende van die opbrengs van jou land opsy sit.  As jy dit opsy gesit het, moet jy dit gee aan die Leviet, die vreemdeling, die weeskind en die weduwee dat hulle in jou stede genoeg kan hê om te eet.”

Ons doen dit vandag nog onder andere deur:

  • Mense uit te stuur om die evangelie te verkondig [die Leviete was die priesters van die Bybelse tyd gewees]
  • Armes te versorg
  • Lydendes en broos mense te help
  • Families by te staan en te ondersteun tot geloof en gehoorsaamheid

Terwyl die gee van ‘n tiende in Ou Testamentiese tye gehoorsaamheid aan die Wet was, het dit in die Nuwe Testament ‘n dankbaarheidsoffer geraak.  2 Kor. 9:7-8 stel dit s?: “Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief.  En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk.”

Meer nog: God vra dat ons onsself aan Hom moet wy:  Rom. 12:1: “Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is.”

Kom ons wy onsself dus opnuut weer aan God wanneer ons besin oor ons dankofferbydraes.

 

Daar is verskeie maniere om jou Tiendemaanddankoffer te bring:

  • Per Tiendemaanddankofferkoevert (insameling vind plaas op 31 Oktober 2021)
  • Per EFT (met die Tiendemaand as verwysing)

Bankbesonderhede: ABSA BANK – takkode 632005

Tjekrekening in naam van NGK Kuilsrivier-De Eike

Rekeningnommer 3010590069

  • Per Snapscan – QR kode hieronder (gebruik Tiendemaand as verwysing)
  • Jy kan ook jou bydrae na die kerkkantoor bring, of
  • Jou debietorder slegs vir een maand verhoog (waarna dit weer herstel na die gereelde bedrag) – reël dit met die kerkkantoor.