12 Oktober 2018

Ons by Eiendomme wil graag fisiese waarde toevoeg aan ons gemeente se nuut verwoorde visie naamlik “In die voetspore van Jesus”.  Daarom streef ons daarna om die aanbiddingskompleks as ‘n veilige en funksioNerénde eenheid in stand te hou.

Die afgelope tyd is daar indringend gekyk na die kompleks en is daar areas uitgewys wat aandag nodig het.  Probleme is uitgesorteer en die nodige versekeringsvoorskrifte is aangespreek.  Ons het ‘n kort-, medium- en langtermyn plan opgetrek ten einde alle instandhouding en vervangingsprojekte te identifiseer en is beskikbaar vir gemeentelede by die Koster.

Afgehandelde projekte.

Na vele beplanning en beskikbaarheid van fondse is die volgende areas beveilig of herstel:

 1. Die totale kragnetwerk is opgegradeer en in lyn met die Nasionale Regulasie gebring, sodat ons ‘n bevoegdheidssertifikaat kon kry.
 2. Die nodige brandtoerusting is in plek gekry vir ‘n sertifikaat, daar word nog gewerk aan ‘n brand ontruimingsplan, sodat ons die nodige brandweersertifikate kan kry vir versekeringsdoeleindes.
 3. Die alarmstelsel is opgegradeer en uitgebrei om die hele kerkkompleks te beveilig.
 4. Die alarmstelsel by ons Sangirostraat pastorie is ook opgegradeer.
 5. Die rioolstelsel van die kantoorkompleks is oorgedoen en die bome is verwyder wat baie probleme veroorsaak het met verstoppings.
 6. Verskeie kritieke los banke in die kerk is herstel.
 7. Die gas is verwyder omdat die verkryging van ‘n gassertifikaat te duur sou wees vir die frekwensie van gebruik.
 8. Die blindings in die moederskamer en kerkkantoor is vervang na sowat 18 jaar se diens.
 9. ‘n Permanente kraginstallasie vir basaargebruik is gedoen wat voldoen aan die nodige regulasies.

Projekte wat nog afgehandel moet word.

Daar is verskeie areas wat nog aandag moet kry en die belangrikste is:

 1. Installering van “ou kerkklankstelsel” in saal.
 2. Opgradering van beligting in liturgiese ruimte voor preekstoel.
 3. Toiletwater toevoer uit boorgat.
 4. Herstel van stukkende vloer areas op galerye.
 5. Afhandeling van kruis in liturgiese ruimte.
 6. Herstel van orrelluidsprekerkaste wat ‘n vibrasie op sekere frekwensies het.
 7. Parkeerplek identifikasie op gras parkeerterrein

Adhoc werk nie voor begroot.

 1. Herstel van beskadigde motorhek in Van der Heever straat, dit is ‘n versekeringseis.
 2. Vervanging van gebreekte slotte en sleutels.
 3. Vervanging van randsnyer, ou een was nie meer ekonomies herstelbaar nie.
 4. Vervanging van grassnyer se bakwerk.

Graag wil ons vir Hetta bedank wat onbaatsugtige aandag en tyd aan ons tuine spandeer.

Dankie aan Rina en Joseph wat in die agtergrond die nodige werk doen om ons kompleks skoon en netjies te hou.

Laaste maar die grootste dank aan ons Hemelse Vader vir die leiding en insig om Sy geboue altyd mooi en netjies te hou deur die kundige mense wat Hy gebruik.

André Marais en Span.