12 Oktober 2018

“You will know as much of God, and only as much of God, as you are willing to put into practice.” ? Eric Liddell

Die afgelope vakansie was 7 van ons gemeentelede op ‘n uitreik na Rietbron.  ‘n Baie klein stofpad dorpie in die Oos-Kaap.  Daar is slegs ‘n klein winkeltjie wat die basiese goed verkoop.  Die uitreik was bygewoon deur 80 mense van vier verskillende gemeentes.  Dit insigself was ‘n merkwaardige getuienis.

Daar was verskillende bedieningsareas en programme aangebied tydens die uitreik – kinders, gebedsuitreike, plaasuitreike, gemeenskapsuitreike, en erediens bywoning.

Tannie Lerina Venter was deel van die gebedspan en kan wonderlike getuienisse vertel van hoe die Here gewerk het.  Julle kan haar gerus nooi vir ‘n koffie en na haar uitreik stories luister.

Die res van ons – Jandré, Christelle, Daniël, Kristen, Zanika, en Tené – was betrokke by die aanbied van die #imagine-kidz program.  Ons het vir drie dae lank 80 kinders bedien met aktiwtiteite, bybelstories, gebed, en groepsaktiwtiteit.  Aangeheg sal jul na ‘n videogreep HIER kan kyk wat ‘n mooi opsomming is van die #imagine-kidz program.

Dit was merkwaardig hoe die Here verskillende spiritualiteite en bedieningstyle gebruik het om na verskillende mense se stories te luister.  Vir die eerste keer in my lewe was dit onsettend mooi om die liggaam van Christus te sien funksioneer.  Die uitdaging is natuurlik daar, vir De Eike, om meer betrokke te raak by eukomeniese aangeleenthede.

Baie dankie vir almal wat vir ons gebid het.  Baie dankie ook vir almal wat ‘n bydrae gemaak het.  Dit was ‘n lewens veranderende ervaring.  Ons almal kan daarvan getuig.