29 Augustus 2019

Vir meer as 138 jaar lewer die Nasionale Instituut vir Dowes (NID) dienste aan Dowes en persone met gehoorverlies. NID is ‘n nie-winsgewende organisasie en is afhanklik van die ondersteuning van die publiek om hul in staat te stel om voortdurend hierdie dienste soos onderrig, opleiding, sorg en maatskaplike dienste te kán lewer.

Dit gebeur dikwels dat hul gekonfronteer word met die vraag: “Waarom het Dowes ondersteuning nodig?”  Die uitdagings wat Dowes het is hoofsaaklik in die area van taalverwerwing en kommunikasie – sonder dit is daar beperkings op hul algemene menslike dag-tot-dag bedrywighede en het dit ’n geweldige impak op hul lewens. Dit verminder geleenthede, affekteer hul werksituasies, persoonlike lewens sowel as sosiale lewe – nie omdat hulle nie in staat is om hier te floreer nie, maar bloot omdat hul beperking aan voldoende kommunikasie in ’n dikwels ontegemoetkomende horende wêreld, hul nie die ruimte bied om deel te wees nie.

Verskeie pogings en projekte word deur NID geloods om die horende gemeenskap meer bewus te maak van hierdie kwessies en hul toe te rus om met Dowes te kan kommunikeer en hul meer tegemoet te kan kom.

Sondag, 1 September 2019, is dit Biddag vir Dowes, en September is ook die ‘Maand vir Dowes’ waartydens NID graag meer bewusmaking doen ten opsigte van Doofheid en gehoorverlies, asook die impak daarvan op persone met gehoorverlies se lewens. God ken ons harte en ons tekortkominge, en daar waar twee of meer in gebed saam kom is baie krag. Baie dankie dat u ook NID en Dowes in u gebede opdra.

Vir meer inligting besoek www.nid.org.za of e-pos na nid@nid.org.za.

Bankbesonderhede:

NID Ontwikkeling / Absa Bank / Rek 911 845 2209 / Tak 503 107 / Verw: Bid (u naam en van)