14 Mei 2021

Liewe Gemeente

Daar is voorsang beplan vir die Pinkster – ons orrel-, klavier- en orkesgroepe kry almal ‘n beurt om voor te gaan en alhoewel die gemeente nog nie uit volle bors kan saamsing soos gewoonlik tydens Pinkster nie, is ons opgewonde om vir julle voor te gaan.  Ek gaan DV soggens en saans so ‘n halfuur voor die diens begin, met orrelspel afskop en die voorsanggroepe begin dan so ±15 min later.

Reinhardt Liebenberg, wat aan ons baie bekend is, doen DV Sondagoggend 16 Mei die voorsang en Carike Steenkamp, met haar alt saksofoon, speel DV afwisselend met die orrelvoorsanggroep op Sondag 23 Mei (Pinksterfees) vir ons – ons begin reeds om 09:00 met die program.

Dit is ons klein bydrae tot die groot geheel van Pinkster-2021 – Mag die Here die Boodskap aan ons  almal se harte seën.

Orrelgroete

René Ferreira