15 Augustus 2019

Hierdie Sondag preek ds. Nioma Venter ter viering van Vrouesondag – kom luister gerus!

Sondag is ook die geleentheid wanneer ons die Vrouedankoffers insamel.  Ons het hierdie jaar vro(u)like pienk koevertjies uitgedeel, maar as joune jou dalk nie bereik het nie, kan jy ook ‘n gewone koevert gebruik.  (Merk dit asseblief met die woord “Vrouedankoffer”.)

Wat doen die Kommissie vir Vrouelidmate (KV) in ons gemeente?

Eintlik presies dít wat vroue normaalweg doen: vroue het lief, gee om, versorg, ondersteun, voed die liggaam, maar ook die gees, maak haar omgewing mooi en help waar hulp nodig is.

Die geestelike versorging van lidmate (in die besonder vrouelidmate) is vir ons belangrik, daarom reël die kommissie jaarliks ‘n Wêreldbiddag vir Vroue-byeenkoms by ons gemeente en bied van tyd tot tyd damesoggende aan.

Ons senior lidmate geniet jaarliks ‘n heerlike ontspan-oggend wat ons spesiaal vir hulle aanbied.

Die hart van die KV klop warm vir gemeenskappe in ons omgewing wat swaarkry.  Gedurende die afgelope paar jaar het ons skryfbehoeftes aan skole verskaf, asook kos en eetgerei aan twee skole se voedingsprogramme.

Ons besoek Huis de Kuilen op 23 Augustus om die inwoners daar te bederf met ‘n lekker eetdingetjie en ‘n welwillendheidspakkie.

Klein welwillendheidsgeskenkies word uitgedeel aan skoolverlaters, aan die dames op Moedersdag en vanaf hierdie jaar, ook aan die mans op Vadersdag.

Die werk van die KV vind dikwels agter die skerms plaas: blomme by spesiale geleenthede en op doop-Sondae, verversings na afloop van die Kerssangdiens en ander spesiale geleenthede en ook toebroodjies by kerkraadsvergaderings.

Die noodhulpkassie se voorraad is aangevul vir gevalle waar ‘n pleister of iets meer nodig is.

Laastens word die werksaamhede van die gemeente ondersteun deur finansiële bydraes aan ons ander kommissies.

Daar word nie fondse uit die kerkkas aan die Vrouekommissie toegewys nie, daarom is ons grootliks afhanklik van die Vrouedankoffer om ons doelwitte te bereik.

Wees dus verseker daarvan dat jou bydrae ‘n verskil maak!

Die insameling van die Vrouedankoffers is egter nie beperk tot hierdie Sondag nie – latere bydraes sal ook met dankbaarheid aanvaar word.

Elmari Schwenke-van der Walt, namens die Kommissie vir Vrouelidmate