17 Augustus 2018

Die Kommissie vir Vrouelidmate is baie opgewonde om jaarliks in Augustus ‘n vrouepredikant op die kansel te verwelkom ter viering van Vrouedag.  Eerskomende Sondag bring ds. Carike Hanekom van Sonstraal-gemeente vir ons die boodskap – kom luister gerus!

Sondag is dan ook die geleentheid wanneer ons die Vrouedankoffers insamel.  Hierdie jaar is vro(u)like pers koevertjies uitgedeel vir die doel, maar as joune jou dalk nie bereik het nie, sal sommer enige koevertjie reg wees.  (Merk dit asseblief net vir ons met die woord “Vrouedankoffer”.)

Die vraag kan dan nou (heel tereg) gevra word: wat word van hierdie dankoffers?  Hoe en waarvoor word dit aangewend?

Die rol van die Kommissie vir Vrouelidmate (KV) is om die werksaamhede van die gemeente te ondersteun, en is grootliks van die Vrouedankoffer afhanklik om hierdie doel te bereik.

  • Die geestelike versorging van lidmate (veral vrouelidmate) is vir ons belangrik, daarom reël die kommissie jaarliks ‘n Wêreldbiddag vir Vroue-byeenkoms by ons gemeente en bied van tyd tot tyd damesoggende aan.
  • Die KV bied jaarliks ‘n heerlike ontspan-oggend spesiaal vir ons senior burgers
  • Klein welwillendheidsgeskenkies word uitgedeel aan skoolverlaters en die dames word bederf op Moedersdag.

Die KV ondersteun verskeie van ons kommissies:

  • Die Getuieniskommissie word op ‘n ad hoc basis ondersteun deur jaarlikse projekte wat uitreik na ons eie gemeenskap – hierdie jaar is Huis de Kuilen aan die beurt – asook ‘n bydrae vir etes tydens die Alpha-kursus.
  • Die Eiendomskommissie met die aankoop van toerusting soos nodig. Hierdie jaar is ‘n nuwe stofsuier aangekoop.  Sy voorganger moes ongelukkig aftree na baie lang jare se getroue diens.
  • Die Jeugkommissie word ondersteun met ‘n bydrae tot die belydenisklaskamp.
  • Ook die Fondsekommissie vind baat by ‘n bydrae tot die jaarlikse ouditfooi.

Die werk van die KV vind ook dikwels agter die skerms plaas: blomme by spesiale geleenthede en op doop-Sondae, verversings na afloop van die Kerssangdiens en toebroodjies tydens kerkraadsvergaderings.

Wees dus verseker daarvan dat jou bydrae ‘n verskil maak!

Die insameling  van die Vrouedankoffers is egter nie beperk tot hierdie Sondag nie – latere bydraes sal ook met dankbaarheid aanvaar word.

Elmari Schwenke-van der Walt, namens die Kommissie vir Vrouelidmate