31 Augustus 2018

Die Heidelbergse Kategismus: 22. Ek glo in die Heilige Gees

Sondag 20

Vraag 53: Wat glo jy van die Heilige Gees?

Antwoord: Ten eerste is Hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige God. Ten tweede is Hy ook aan my gegee sodat Hy my deur ‘n ware geloof deel laat kry aan Christus en al sy weldade, my troos en ewig by my bly .

Dis nou al heelwat weke gelede wat die HK begin gesels het oor dit wat ons elke Sondag oor God bely – so ver terug as Sondag 8 (vraag 24). Destyds het hy begin, nog voordat hy oor God die Vader of oor Jesus kon begin praat, en eers stilgestaan by seker een van die leerstellings van die kerk wat ons die meeste sukkel om te verstaan: oor die Drie-Eenheid van God. Dat die Bybel ons leer dat God, wat één is, Homself in drie Persone aan ons openbaar, juis omdat Hy ons so liefhet! Daarna het ons toe gekyk na die rol van God die Vader as Skepper en Onderhouer, God die Seun as Verlosser en Here oor alles, en vandag kom ons by die derde Persoon: Wat bely die kerk oor God die Heilige Gees?

Veral twee goed, sê die HK. Die eerste is dat Hy God is. As jy dink dat die Vader op die troon is, met die Seun aan sy regterhand, kan jy maklik aflei dat die Gees dan nou eintlik die mindere is wat hier op aarde moet bly. Maar as jy so dink, vergeet jy dat daar net één God is. Die Gees wat in ons woon, is die enigste, een ware God! Dis God wat binne-in ons woon.

Dis die een belangrike ding wat jy oor die Gees moet weet. Die tweede vraag is dan: Wat kom God dan nou binne-in ons doen? Wel, om mee te begin kom bewerk Hy die geloof in ons, wat ons red. Vir ons as gelowiges begin alles met ander woorde by die Heilige Gees. Sonder Hom sou ons nie glo nie, en sou ons nie deur die geloof gered kon word nie. As God nie sy Gees in ons gegee het nie, was ons verlore…

Hy is dus die manier waarop ons deel kry “aan Christus en al sy weldade”. Hy maak alles wat Jesus aan die kruis vir jou verdien het, ‘n werklikheid in jou lewe. En om dit te verduidelik, gebruik die HK weer die woordjie “troos” wat ons ook in die heel eerste vraag gehoor het. Troos is dit wat jou lewe sin gee, wat dit die moeite werd maak, het ons destyds al vir mekaar gesê. En dis presies wat die Gees kom doen het: Hy het ons lewe sin kom gee, dit die moeite werd gemaak! Jy kan maar sê: Die Heilige Gees het AL die verskil in ons lewe kom maak!

En die groot rede hoekom ons soveel vrede deur die Gees kon vind, is omdat Hy “ewig by my bly”. Dis hoe God self by sy kinders teenwoordig is, elke liewe dag tot aan die voleinding van die wêreld, wanneer Jesus weer kom en ons in elk geval daarna altyd by God gaan wees. So gee die Gees ons eintlik ‘n voorsmakie van die hemel, die ervaring dat niks ons van God se liefde kan skei nie. Hy is by ons… want Hy is inderdaad “ook aan my gegee”…

Ten slotte een laaste vraag: Hoe is dit moontlik dat die HK in soveel detail praat oor die Persoon en werk van die ander twee persone van die Goddelike Drie-Eenheid, en dan net een kort vragie en antwoord aan die Gees afstaan? Is sy werk dan vir ons sóveel minder belangrik? Natuurlik nie! Daar is ‘n ander rede: die teoloë noem dit “die heilige beskeidenheid van die Gees”. Die Gees vestig nie aandag op Homself nie. Hy leer ons wie God is, en om Hom te dien, en Hy maak dit wat Jesus vir ons verdien het, ‘n werklikheid in ons lewe. Hy wys eintlik altyd weg van Homself, na die wonderlike werk van Jesus. Hy laat ons deel kry aan al die wonderlike weldade van Jesus…