28 September 2018

Die Heidelbergse Kategismus: 23. Ek glo aan die kerk

Sondag 22

Vraag 57: Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou?

Antwoord: Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus, sy Hoof, opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word.

Vraag 58: Watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe?

Antwoord: Dat, aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit – ‘n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het.

Sondae as ek en jy opstaan en ons geloof bely, is die laaste artikel wat ons saam sê, die een waarmee ons vorentoe kyk. Die ander artikels vertel van goed wat reeds gebeur het: die skepping en onderhouding van ons wêreld, die voorafverkiesing van God, die wonderlike verlossingsverhaal van God se Seun wat vir ons mens geword en gesterf het, en die Gees wat God gegee het om by ons te bly en ons saam te bind tot sy groot gesin, die kerk. Maar in die laaste artikel bely ons dat dit alles nie daar eindig nie: ons bely ook dat die dood ons nie sal vashou nie, maar dat ons weer (liggaamlik) sal opstaan en die ewige lewe sal beërwe. Ons glo in die wederopstanding van die vlees en ‘n ewige lewe!

Die HK maak geweldig baie daarvan dat dit nie net ons siele is wat vir ewig sal lewe nie, maar dat ons fisies weer sal opstaan. Natuurlik sal dit nie dieselfde gebroke liggaam weer wat deur die sonde afgetakel is nie –  dit sal ‘n verheerlikte liggaam wees, soos die een waarmee Jesus opgestaan het (onthou jy nog dat Hy nie wou hê Maria Magdalena moet aan Hom raak in die tuin nie?). Jy gaan dus nog altyd jy wees – mense sal jou waarskynlik kan herken. Maar die aftakeling van die ouderdom, en die vernietigende krag van siekte sal jy nie meer ken nie. Selfs al is jou liggaam teen daardie tyd lankal vergaan, sal God jou liggaam en siel weer verenig, en jy sal weer jy wees. En Hy kán dit doen. Hy is immers die Skepper, wat jou in die eerste plek die lewe gegee het!

Daarby bely ons dat die ewige lewe nie iets is wat eendag gaan begin, wanneer Jesus weer kom nie. Jy ervaar alreeds die begin daarvan soos jy hier lees! Jy mag alreeds die begin van hierdie ewige vreugde (die Bybel noem dit saligheid) elke dag ervaar. Maar dit bly maar voorlopig, omdat ons steeds in ‘n stukkende wêreld lewe, en steeds omring is van goed wat ons vreugde daagliks steel, soos siekte en dood. Maar met hierdie artikel bely ons dat dit ook sal verbygaan. Die Here gaan vir ons eendag volkome hiervan verlos.

Ek en jy kan ons natuurlik nie eens begin voorstel hoe dit gaan wees nie. Soos 1 Korintiërs 2:9 tereg sê: “Maar soos daar geskrywe staan: “Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie,”  en wat in die hart van ’n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet.” God  het vir sy kinders een enorme verrassing voorberei! Al waarvan jy seker kan wees: die hemel gaan selfs wonderliker wees as wat jy ooit kan dink!