8 Februarie 2018

Die Heidelbergse Kategismus: 4. Die 3 dele van die Kategismus

 Vraag 2: Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe?

Antwoord: Drie dinge: Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is; ten tweede; hoe ek van al my sonde en ellende verlos word en ten derde hoe ek God vir so ‘n verlossing dankbaar moet wees.

Geloof is nie ‘n kop-saak nie, maar ‘n hart-saak. Dit weet ons almal. Maar die blote feit dat daar iets soos ‘n Kategismus bestaan, moet al vir jou sê dat daar tog ook sekere goed is wat ‘n mens moet weet. Natuurlik sal die Kategismus later ook daarby uitkom om vir ons te verduidelik dat geloof oor baie méér as net kopkennis gaan – maar dis nie nou al ter sprake nie. Nou eers herinner die HK ons daaraan dat ‘n mens sekere goed moet weet, net soos Paulus ons ook daaraan herinner het dat niemand kan glo as hy nie sekere kennis opgedoen het nie (Romeine 10:14). Maar wat is dan nou die regtig basiese, wat ‘n mens moet weet om “in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe”. Met ander woorde, om elke dag te kan lewe in die vrede van die wete dat ek aan Jesus behoort (Vr. 1)?

Daar is drie goed wat jy móét weet: Om mee te begin moet jy weet dat jy vir Jesus nodig het. Van nature is ons verlore in ons sonde, en as jy dit nie weet nie, gaan jy mos nie Jesus as Verlosser aanneem nie. Die persoon wat nie weet hy is siek nie, gaan mos nie ‘n dokter soek nie! Daarom is die eerste belangrike ding wat ‘n mens moet weet, dat jy ‘n sondaar is wat verlossing nodig het. Met ander woorde, “hoe groot my sonde en ellende is”.

Net dít alleen gaan jou egter nog nie red nie. Daarom moet daar tweedens nog ‘n belangrike komponent bykom. Jy moet ook weet wat om met hierdie wete te maak. Jy moet weet om dit te doen waarvan ons in 1 Johannes 1:9 lees: om met jou sonde na Jesus toe te gaan, om daarvan verlos te word. Hy het alreeds alles gedoen wat daarvoor nodig is. Hy het aan die kruis die volle prys ook vir jou sonde betaal. Alleen deur Hom as Verlosser aan te neem en in Hom te glo, word jy verlos van al jou sonde (Romeine 3:21-24).

En wat nou dat jy vrygemaak en verlos is? Wel, nou moet jy ook die derde ding weet: hoe gaan ek vir God wys hoe dankbaar ek is vir so ‘n wonderlike verlossing? Hoe gaan ek lewe, dat dit tot eer van God is, en my dankbaarheid daagliks wys?

Wanneer ‘n mens hierdie vraag en antwoord lees, val die eenvoud daarvan jou telkens op. Hoeveel goed moet jy weet? Moet jy die hele Bybel uit jou kop ken, of dalk die Kategismus memoriseer? Nee! Daar is net drie goed wat jy moet weet, wat jou hele lewe gaan verander. Dis so eenvoudig soos dít! En daarmee het ons ook sommer die indelinge van die res van die HK: dit val in hierdie drie dele uiteen: Sonde, Verlossing, en Dankbaarheid. Dis ons padkaart vir die roete vorentoe!

In eenvoudige Afrikaans: Wat moet ‘n mens weet om ‘n kind van die Here te kan wees?

Antwoord: Eerstens, dat jy ‘n sondaar is en verlossing nodig het; tweedens, dat Jesus jou wil verlos as jy in Hom glo, en derdens: hoe om die res van jou lewe jou dankbaarheid vir daardie verlossing te wys.