18 Januarie 2018

Die Heidelbergse Kategismus: 1. Inleiding

Baie jare gelede kon jy vergeet van “aangeneem”  word in ons kerk as jy nie darem ten minste die name van die drie “Formuliere van Eenheid” (ons kerk se geloofsbelydenis) geken het nie. Jy kon ook baie seker wees dat een van die ouderlinge op daardie dag wat julle getoets is om toegelaat te word tot lidmaatskap, die eerste vraag van die Kategismus aan julle stel. En as jy geweet het wat die antwoord daarop is, was jou kop so min of meer deur….

Ek het al baie gewonder of dit nie dalk die enigste vraag van die Kategismus was wat die “weleerwaarde broers” geken het nie – na alles het niemand van hulle ooit enige ander een van die 129 vrae gevra nie. Maar vandag werk dit natuurlik anders. Jy hoor amper nooit meer van die geloofsbelydenisse nie. Die belangrikste vraag wat ons vandag vir ons finalejaars vra, is of hy of sy die Here Jesus as persoonlike Verlosser ken. Dit gaan nie meer oor die katkisant se feitekennis nie, maar veel meer oor sy geloofslewe.

Maar wat dan nou van die “Drie Formuliere van Eenheid”? Beteken dit die kerk is klaar daarmee, en dit het niks meer te sê vir die kerk in 2018 nie? Ek hoop regtig nie jy dink so nie! Dit bly steeds vir ons kosbaar, want as samevatting van wat die Bybel self sê, is dit vir ons die leer van ons kerk in ‘n neutedop. Dit verwoord nog altyd hoe ons dink oor God en oor sy Woord. Trouens, wanneer leraars en kerkraadslede en jong lidmate vandag bevestig word, en doopouers voor die kansel staan, belowe hulle nog steeds dat hulle vashou aan die “leer van die kerk” – en dis wat daarmee bedoel word: ons belydenisskrifte.

Maar ongelukkig beteken dit nie ons weet wat daarin staan nie! En omdat ons dit so sleg ken, wil ek julle vir ‘n paar weke (en maande) herinner aan wat ons glo en bely. Ons gaan een van hierdie belydenisskrifte, die Heidelbergse Kategismus, van naderby bekyk. Ek belowe ek gaan dit so onderhoudend as moontlik probeer doen, sodat dit nie soos “Sondagskool” voel nie. Maar nog belangriker: ons gaan veral ook langs die pad heeltyd vra: Wat sê dit vir ons in die 21e eeu?

Maak dus jou veiligheidsgordel vas en sit jou valhelm op jou kop. Ons is op pad!

Ns. As jy sinvol deel van hierdie oefening wil raak, is dit nogal regtig belangrik dat jy vra as daar enigiets is waaroor jy wonder. Laat daardie vrae en opmerkings kom. Ons gaan dit met mekaar deel ook, dat ons by mekaar kan leer. Moenie terughou nie!