18 Oktober 2019

Op Woensdagaand 16 Oktober het ‘n groot klomp lidmate en ondersteuners van die gemeente bymekaar gekom op Kaapzicht, die pragtige wynplaas waar Danie Steytler en sy seun wyn maak. Danie is ‘n lidmaat van die Lutherse kerk, maar hy is baie lank al deel van een van ons Byblestudiegroepe en ‘n groot vriend van De Eike. Alles daar was pragtig ingerig en al die sitplekke aan die tafels was vol mense. Soos vorige jare, was dit ‘n swierige, gesellige geleentheid waarop ons met reg trots kan voel.

Die bieëry op kosbare versamel-wyne het baie flink geloop onder Beyers Truter, wat weereens vir ons baie bekwaam voorgegaan het. Sy lewendige, dikwels humoristiese aanslag het baie goed gewerk. Die saal was pragtig en die kos was werklik uit die boonste rakke.

Soos ek hier sit en skrywe, is dit natuulik nog hopeloos te vroeg om te sê wat die inkomste van die geleentheid was, maar dit lyk asof dit omtrent dieselfde as vorige jare gaan wees, wat beteken dat die aand ‘n reuse sukses was! Baie, baie dankie aan Francois wat so bekwaam voor gevat het, en aan almal wat so hard gewerk het. Ek dink aan almal wat die skaars wyne bymekaargemaak het, en aan Tim wat hard gewerk het, asook Cathy wat eintlik nog aan die herstel van haar operasies is, Mariana en die res van De Eike se voorslag-span. En natuurlik elkeen wat ‘n skenking gedoen het. Baie, baie dankie!

‘n Nuutjie aan hierdie jaar se wynveiling was die kontant-insameling wat per koevert vir Nuwerus se gemeente gedoen is. Hierdie slag het dit nie gegaan oor veevoer of kruideniersware nie, maar oor die gemeente se fondse, wat geweldig onder druk is as gevolg van die gemeenskap wat so swaar kry. Baie dankie ook vir die pragtige bedrag wat so ingekom het.

Hopelik kan ons later weer gesels en dan die finale bedrae (en ‘n paar foto’s) gee, maar voorlopig kan ons net sê dat Wynveiling 2019 ‘n REUSE sukses was, en baie dankie aan almal vir hulle moeite en ywer!!!