Seisoene van die Kerkjaar

Kliek hier om die artikel in PDF formaat te lees   Lees verder

4. HOE OM DIE BYBEL TE LEES (Die fyn kuns van Eksegese)

Die tweede belangrike hulpmiddel: Agtergrondskennis Was jy ooit deel van ‘n geselskap toe daar skielik iemand halfpad deur by die gesprek aangesluit het sonder dat hy of sy die vaagste idee gehad oor wat nog tot dusver gesê is nie, maar nog altyd baie uitgesproke sy opinie gegee het? Dis vir seker ‘n uitstekende manier […] Lees verder

2. HOE OM DIE BYBEL TE LEES (Die fyn kuns van Eksegese)

n Bietjie hersiening: Verlede week het ons gesien dat dit nie altyd so maklik is om die boodskap van die Bybel reg te hoor nie – daar het na alles al etlike millennia verloop sedert dit geskrywe is! Vandag gaan ons bietjie verder, en gesels oor die eerste vraag wat jy jouself moet afvra oor […] Lees verder

3. HOE OM DIE BYBEL TE LEES (Die fyn kuns van Eksegese)

Die Bybel is ‘n bilblioteek! Hersiening: Verlede week het ons ontdek dat ‘n mens nie alle dele van die Bybel op dieselfde manier kan lees nie – die Bybel bestaan uit verskillende literatuursoorte (“genres”), en jy kan nie ‘n fabel lees asof dit ‘n stuk geskiedskrywing is, of ‘n gedig lees asof dit ‘n wettekodeks […] Lees verder

SENIOR BURGER UITSTAPPIE EERSTE KWARTAAL 2019

Die Bestuur van die Senior Burgerklub het op Dondermiddag vergader om die uitstappie vir die eerste kwartaal te beplan.  Ons het soveel voorstelle van lede ontvang dat dit moeilik is om ‘n keuse te maak!  Ons het besluit om eers die verskillende plekke te bel wat ons besig is om te oorweeg om verder uit […] Lees verder

1. HOE OM DIE BYBEL TE LEES (Die fyn kuns van Eksegese)

Inleiding: Is dit ooit nodig? Ek het al oor die jare heel dikwels lidmate hardop hoor wonder of eksegese regtig waarde het. “Ek lees die Bybel soos ‘n kindjie” sê hulle dan gewoonlik, asof dit eintlik verkeerd is om té diep in ‘n teks te delf. Nou kom laat ek sommer reg aan die begin […] Lees verder

DIE “SURVIVOR” GROEP SE EERSTE BYEENKOMS

Die “Survivors” is ’n ondersteuningsgroep, bestaande uit lidmate,  wat een of ander tyd in hul lewens met kanker gediagnoseer was.  Woensdagoggend het ons vir die eerste keer saam gekuier rondom ’n koppie tee. Ons het na mekaar se verhale geluister en werklik die empatie beleef wat in die groep teenwoordig is. Mense het spontaan getuienis gelewer en […] Lees verder

Wat glo die NG Kerk regtig?

Die Heidelbergse Kategismus: 30. Oor die tug Sondag 31 Vraag 83: Wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel? Antwoord: Die verkondiging van die heilige evangelie en die Christelike tug. Met albei hierdie handelinge word die koninkryk van die hemel vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit. Vraag 84: Hoe word […] Lees verder

Wat glo die NG Kerk regtig?

Die Heidelbergse Kategismus: 29. Oor die nagmaal (iii) Sondag 30 Vraag 80: Wat is die onderskeid tussen die nagmaal van die Here en die Roomse mis? Antwoord: Die nagmaal betuig aan ons dat ons volkome vergewing van al ons sondes het, ter wille van die enige offer van Jesus Christus wat Hy self eens en […] Lees verder

Wat glo die NG Kerk regtig?

Die Heidelbergse Kategismus: 28. Oor die nagmaal (ii) Sondag 29 Vraag 78: Verander die brood en wyn dan in die werklike liggaam en bloed van Christus? Antwoord: Nee, maar soos die water by die doop nie in die bloed van Christus verander of die afwassing van sonde self is nie, maar slegs ‘n Goddelike teken […] Lees verder