Kerssangdiens

Ons kerssangdiens is vanjaar weer op die laaste Sondagaand van November, 26 November, om 19:00.  Die tema is Kersfees Nostalgie.  Dit beloof om weer ‘n lieflike aand van gemeentsang, koorsang, instrumente en “Kersfees-stories” te wees.  Onthou om ‘n kers in ‘n blaker/papierbord saam te bring.  Almal is hartlik welkom! René Ferreira Orrelis Lees verder

BIDDAG teen geweld – misdaad – droogtes

Die afgelope week het ons die volgende e-pos ontvang van sinodale kant af: “Die Moderatuur van die NG Kerk is deeglik bewus van talle vorme van nood in ons land. Ons is op die oomblik baie bekommerd oor die mate van geweld en misdaad en die impak van droogtes op lewe en die omgewing. Die ... Lees verder

Rahul en Lorette – Gebedsbrief Nr 4/2017

For the Least of These… Matthew 25:31-46 Rahul en Lorette – Gebedsbrief Nr 4/2017 ONS E-POS ADRES: rahuljaguasi@gmail.com Liewe Vriende, Dit is vir ons ‘n voorreg om vir julle nuus van ons kant af deur te gee… Baie dankie vir julle belangstelling, bemoediging, bydraes en gebede! Die afgelope paar maande beleef ons ‘n geweldige storm en ... Lees verder

TIENDE MAAND-DANKOFFERS

Terugrapport van die kantoor: Syfers ten opsigte van 10de maand dankoffer tot dusver ontvang soos volg: Van die 697 koeverte wat uit is na lidmate, is 226 reeds terugontvang.  Bedrag = R197 535 Kinderdankoffer – jnr en snr kategese kinders – 26 koeverte terug ontvang . Bedrag = R2510 Totaal dus reeds ontvang = R200 045. Ons ... Lees verder

Kersgeskenke vir kindertjies!

Ons gemeente is nou al geruime tyd betrokke by die VGK Koelenhof gemeente en die St Paul’s Church in Kayamandi. Ons ondersteun hulle op verskeie maniere. Maar wag, kom ons herinner jou net eers weer: VGK Koelenhof bestaan hoofsaaklik uit plaasarbeiders en hul gesinne. Volgens hul leraar, ds. Desmond Meyer, was daar vroeër jare ongeveer ... Lees verder

DIE UITREIK NA NUWERUS – Kort Weergawe

Vrydag, 27 Oktober 2017 het waarskynlik vir Kuilsrivier-De Eike gemeente die oorsteek van ‘n belangrike grens beteken.  Op hierdie dag is ‘n groep mense uitgestuur na Nuwerus om te gaan bedien.  Die aanvanklike doel was om te gaan om aan Ds. Chris se belydenisklas te demonstreer hoe ‘n mens met jou normale menswees kan uitreik ... Lees verder

DIE UITREIK NA NUWERUS – Volledige Weergawe

Wat ‘n wonderlike ervaring was dit nie!!  Soos Amanda Basson, suster van Isobel Gresse, ‘n gemeentelid van De Eike gesê het: “Alle eer aan die Here” vir wat gebeur het en wat nog gaan gebeur”. Vooraf;… vir die mense wat nog nie weet nie wil ons ‘n kykie gee van waar alles begin het.  ‘n ... Lees verder

DE EIKE REIK UIT NA NUWERUS – Ds Chris Barnardo

Ons was gestuur om die mense van Nuwerus te gaan bedien…toe word ons bedien! Wat aanvanklik beplan was om ’n uitreik vir die belydenisklas te wees, het gegroei tot ’n volwaardige uitreikspan met drie doelwitte: Om 10 ton lusernpille vir die boere van Nuwerus te neem. Om die kinders van Nuwerus te bedien. Om ’n ... Lees verder

Gedagtes oor die Tiende Maand Dankoffer

As jy al ooit gewonder het hoekom jy as gelowige ‘n dankoffer moet gee, kan ek nie beter doen as om jou na Deuteronomium 8 te verwys nie. Daar lees ek: “Jy kan dalk dink:  my krag en my sterk hande het vir my al hierdie rykdom verwerf.   Maar jy moet die Here jou God ... Lees verder

Green Park

Toe ek by ‘n vergadering nou die dag vir Elsabé vra wat nuus is by Green Park, het dit nogal ‘n rukkie gevat voordat ek die entoesiasme wat ons gewoond is om by haar te kry, kon begin sien. Sy het sommer dadelik gesê dat hulle maar ‘n betreklik rowwe tyd daar agter die rug ... Lees verder