Hervorming 500

Saam met Protestantse kerke regoor die wêreld, vier die NG Kerk De Eike op 29 Oktober by die oggenddiens (09:00) die gebeure rondom die Kerkhervorming, vanjaar 500jr gelede, toe Martin Luther op 31 Oktober 1517 sy 95 Stellinge teen die deur van die slotkapel in Wittenberg vasgespyker het. Op versoek van ons orrelis, het dr ... Lees verder

Die 95 stellings 31 Oktober 1517 Wittenberg Duitsland

Uit liefde vir die waarheid en met die begeerte om die waarheid openbaar aan die orde te stel, sal daar in Wittenberg oor die volgende stellings gedebatteer word onder die voorsitterskap van die eerwaarde monnik Martinus Luther, met ‘n magistergraad in Vrye kunste (geestes wetenskap) sowel as in die heilige teologie, tans volle professor te ... Lees verder

Ons erfenis: ‘n paar gedagtes

Erfenisdag kom net een keer ‘n jaar, en Hervormingsfees500 net een keer in ‘n leeftyd. Dis seker dié dat ‘n mens by elke byeenkoms van die kerk, of dit nou ringsitting of sinode is, hoor van “ons gereformeerde erfenis” of “ons gereformeerde identiteit.” Dit het my laat wonder wat ons lidmate daaroor dink. Wat dink ... Lees verder

Projek Nuwerus – Kos vir Diere

Die uitreik na Nuwerus maak nuwe energie los in ons Gemeente. Die uitreikspan gaan voer (mielies) vir die diere saamneem. Ons vertel met dankbaarheid van die wonderlike gesindheid van De Eike se lidmate. Tot op hede het ons al reeds 2,2 ton voer wat ons einde Oktober 2017 in Nuwerus gaan aflewer. Kom ons kyk ... Lees verder

KHULA-groentetuine

KHULA is ‘n Xhosa-woord en dit beteken Groei. Dis natuurlik nie vir ons ‘n vreemde konsep nie: Groei en Sorg is deel van De Eike se Visie en Missie. God het ons geplant, daarom Groei en Sorg ons in Sy koninkryk. Maar wat is hierdie KHULA Groentetuine wat binnekort op ons kerkgronde gesien gaan word? ... Lees verder

Nuwerus-uitreik

Die reaksie op ons Uitreik na Nuwerus (27-29 Oktober 2017) is oorweldigend! Ons Skoenboksprojek waarmee ons die kinders van Nuwerus mee gaan verras, het so baie gunstige reaksie ontlok. Vir slegs R100,00 pak ons vir elke kind ‘n skoenboks propvol verrassings! Dalk wil jy deel word van hierdie uitreik deur ons te help met die ... Lees verder

Die kerkraadsvergadering van 30 Augustus 2017

Die kerkraad is baie bekommerd oor ‘n groot aantal van ons lidmate wat nie huidig bereik word in ons wyke nie – onder andere omdat daar soveel wyke vakant is. ‘n Taakspan gaan die hele saak van naderby bekyk en na oplossings soek. Daar is ook gesels oor die klankstelsel van die kerk, wat ons ... Lees verder

Ringsitting

Op die afgelope Ringsitting is die situasie rondom ons buurgemeente, Digtebij, indringend bespreek. Ongelukkig kan die gemeente nie meer onafhanklik funksioneer nie. Verskillende opsies is op die tafel gesit en bespreek, oor hoe ons kan help om Digtebij die unieke rol waarvoor die Here hulle geroep het, in ons omgewing kan speel. Uiteindelik is besluit ... Lees verder

‘n Nuwe parkeerarea vir De Eike

In die kwarteeu wat ek by De Eike is, is dit een van die sake waaroor ons óór en óór kop gekrap het: wat gaan ons aan ons parkeerarea doen? Dit was ‘n enorme veiligheidsrisiko. ‘n Paar faktore het so gemaak: om mee te begin, is die hele plek destyds vol Wildevyebome beplant – pragtig ... Lees verder

Uitreik na Nuwerus

Dis nou al geruime tyd dat ons gemeente by die mense van Nuwerus betrokke is. Dis ‘n ou klein dorpie in die die Karoo. Ek het dit gaan Google en die volgende antwoord gekry: “Nuwerus is a settlement in Matzikama Municipality, West Coast District in the Western Cape province of South Africa. Village 16 km ... Lees verder