Wat is Aswoensdag?

Op my rak staan ‘n baie dik boek met die titel: “Dictionary of the Christian Church”. Kom ek stel hom aan die woord: “Aswoensdag is die eerste dag van die Lydenstyd (Engels = Lent). Dit word so genoem in navolging van die gebruik van die vroeë kerk en later ook die Rooms Katolieke Kerk om ... Lees verder

Wat glo die NG Kerk regtig?

Die Heidelbergse Kategismus: 5. Ons Bron van kennis oor onsself Deel 1: Oor die mens se ellende, Sondag 2 Vraag 3: Waaruit ken jy jou ellende? Antwoord: Uit die wet van God. Vandag se vraag is een van die kortstes in die hele HK. Maar dit maak dit nie minder belangrik as die ander nie! ... Lees verder

Dag 9 tot Dag 15 Gemeente Gebed om 13:00

Dag 9 – 13 Februarie 2018 Huis De Kuilen Waarvoor bid ons? Bid vir die inwoners van De Kuilen.  Bid vir hul gesondheid. Dag 10 – 14 Februarie 2018 Maatskaplike werkers by skole Waarvoor bid ons? Bid vir die Maatskaplike werkers se bediening by al die skole.  Bid vir krag en geduld.  Bid ook vir ... Lees verder

Eric Swanepoel

Na sy studies aan die Universiteit van Stellenbosch, het Eric Swanepoel se bediening begin by die NG Kerk Durbanville Bergsig, waar hy as predikant bedien het tot einde 2014. Eric deel graag sy opgewondenheid oor wat die Here tans in die wêreld doen met mense. Job 42:5  “Tot nou toe het ek net gehoor wat ... Lees verder

Wat glo die NG Kerk regtig?

Die Heidelbergse Kategismus: 4. Die 3 dele van die Kategismus  Vraag 2: Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? Antwoord: Drie dinge: Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is; ten tweede; hoe ek van al my sonde en ellende verlos word en ten derde hoe ... Lees verder

Dag 3 tot Dag 8 van Gemeente Gebed om 13:00

Dag 3 – 7 Februarie 2018 Tema van die gemeente Waarvoor bid ons? Dat die tema lewe sal kry in mense se harte en lewens.  Om radikaal anders te leef vra vir ons om soos Jesus te leef. Dag 4 – 8 Februarie 2018 Vrywilligers Waarvoor bid ons? Vir al die vrywilligers wat betrokke is ... Lees verder

Hoe groot is jou Jesus?

Dave Bookless, ‘n befaamde internasionale spreker en eko-teoloog, is op 12 Frebruarie die hoofspreker by die geleentheid wat in De Eike se kerkgebou aangebied word. Hy sal ‘n praatjie lewer oor die Christen se verhouding tot die natuur. Dave is die direkteur vir Teologie by A Rocha Internasionaal, ‘n Christen-organisasie wat hom beywer om mense ... Lees verder

Wat glo die NG Kerk regtig?

Die Heidelbergse Kategismus: 3. Daardie wonderlike vraag 1… Vraag 1: Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Antwoord: Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten ... Lees verder

Radikaal Anders in 2018

In die media het ons die afgelope twee weke gereeld die storie gelees van twee jong seuns wat in die hartseer van ‘n treinongeluk hoop kom skep het.  Die storie laat my wonder. Sou ek dieselfde gedoen het?  Sou ek dalk ook, soos die twee seuns, oorgegaan het en ‘n radikale reddingspoging uitgevoer het in ... Lees verder

Dag Zero – 21 04 2018

Die dag dat die krane toegedraai gaan word Almal het teen die tyd sekerlik al gehoor van die sogenaamde Dag Zero. Die vraag wat by meeste mense opkom is wat beteken dit presies en hoe gaan ek/ons deurdeur geraak word? As deel van die Stad Kaapstad se gebeurlikheidsbeplanning moet daar beplan word vir die moontlikheid ... Lees verder